Nr.
Repeater
Modul
CCS7-CODE
Gateway
QRG
Info
Software
CCS
ircDDB
1
2E0BTX
B
B
2E0BTX
431.1000MHz ()
wigan
ircDDB_GW-20151116
CCS704
2
2E0CEH
D
D
2E0CEH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
3
2E0CGR
D
D
2E0CGR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
4
2E0CZI
B
B
2E0CZI
433.0000MHz ()
Southampton
ircDDB_GW-20151116
CCS704
5
2E0EEY
B
B
2E0EEY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
6
2E0EEY
C
C
2E0EEY
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
7
2E0GDM
D
D
2E0GDM
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
8
2E0GYP
C
C
2E0GYP
144.3187MHz ()
SOUTHAMPTON
ircDDB_GW-20150820
CCS704
9
2E0HHK
D
D
2E0HHK
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
10
2E0HOF
B
B
2E0HOF
430.0625MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
11
2E0HOF
D
D
2E0HOF
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
12
2E0IJK
B
B
2E0IJK
433.4000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
13
2E0IOG
B
B
2E0IOG
0.0000MHz ()
no info
ircDDB_GW-20151116
CCS704
14
2E0OSE
B
2352627B
2E0OSE
432.9500MHz ()
2E0OSE - Paul
ON8JLDStarHotspot102
CCS004
15
2E0PSV
B
B
2E0PSV
432.1000MHz ()
plymouth uk
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
16
2E0SAJ
B
B
2E0SAJ
434.5750MHz ()
BOGNOR
ircDDB_GW-20151116
CCS704
17
2E0SLK
B
2351717B
2E0SLK
438.3500MHz ()
Barrow in Furness
ircDDB_GW-20140602
CCS004
18
2E0YVN
C
C
2E0YVN
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
19
2E1IFF
B
B
2E1IFF
434.1500MHz ()
DARENTH
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
20
2W0HBC
C
C
2W0HBC
144.6125MHz ()
LAMPETER
ircDDB_GW-20151116
CCS704
21
2W0HBC
D
D
2W0HBC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
22
4F7FDM
D
5150005D
4F7FDM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
23
4Z1DZ
B
B
4Z1DZ
439.8000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
24
5B4JY
D
D
5B4JY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
25
5P3LH
B
B
5P3LH
434.4625MHz ()
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
26
5P6E
B
B
5P6E
434.4875MHz ()
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
27
6K5ANI
B
4504003B
6K5ANI
433.7000MHz ()
Changwon
ircDDB_GW-20140326
CCS004
28
6K5CDK
B
B
6K5CDK
430.5000MHz ()
20151201
CCS702
29
6K5CDK
C
C
6K5CDK
430.5500MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
30
7OAGAA
A
A
7OAGAA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
31
9A0DKS
B
B
9A0DKS
438.2500MHz ()
Papuk
ircDDB_GW-20151116
CCS704
32
9A0DZG
B
B
9A0DZG
438.2250MHz ()
Sljeme nr. Zagreb
ircDDB_GW-20151116
CCS704
33
9M2TPT
D
D
9M2TPT
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
34
9Y4TT
C
C
9Y4TT
147.8500MHz ()
St. James
ircDDB_GW-20151116
CCS702
35
A75GA
B
B
A75GA
0.0000MHz ()
Doha
ircDDB_GW-20151116
CCS704
36
AA1HD
B
B
AA1HD
442.1500MHz ()
Vernon,CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
37
AA1HD
C
C
AA1HD
145.2600MHz ()
Vernon,CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
38
AA4CD
B
B
AA4CD
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
39
AA4PP
B
B
AA4PP
441.5000MHz ()
2901 County Barn Rd.
ircDDB_GW-20150820
CCS704
40
AA4PP
C
C
AA4PP
145.4900MHz ()
2901 County Barn Rd.
ircDDB_GW-20150820
CCS704
41
AA4Y
C
C
AA4Y
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
42
AA7US
C
C
AA7US
145.8000MHz ()
Senator Wash, CA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
43
AA9DU
B
B
AA9DU
44312500.0MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
44
AA9RA
D
D
AA9RA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160112
CCS752
45
AA9YR
E
E
AA9YR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170109
CCS752
46
AA9YR
H
3117630H
AA9YR
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
47
AB1UE
C
C
AB1UE
144.9000MHz ()
Narragansett RI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
48
AB1VA
C
C
AB1VA
0.0000MHz ()
Haverhill, MA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
49
AB1XG
C
C
AB1XG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
50
AB3LC
D
D
AB3LC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
51
AB3LS
B
B
AB3LS
446.7500MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS704
52
AB4MM
B
3113400B
AB4MM
441.1750MHz ()
Tunnel Hill GA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
53
AB4WS
B
B
AB4WS
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
54
AB6BP
D
D
AB6BP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161114
CCS752
55
AB6IS
D
D
AB6IS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
56
AC4FL
B
B
AC4FL
435.000MHz ()
N NAPLES
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
57
AC4PS
D
D
AC4PS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
58
AC8NR
D
D
AC8NR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
59
AD0AM
D
D
AD0AM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
60
AD4DZ
D
1112048D
AD4DZ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
61
AD6RS
D
D
AD6RS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
62
AE5DW
B
B
AE5DW
432.5500MHz ()
Picayune, MS
ircDDB_GW-20151116
CCS704
63
AE5HE
C
C
AE5HE
145.5500MHz ()
El Paso, TX
ircDDB_GW-20151116
CCS701
64
AF4CS
C
C
AF4CS
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
65
AF9W
C
C
AF9W
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
66
AG4R
B
B
AG4R
445.6000MHz ()
Arden
ircDDB_GW-20151116
CCS704
67
AG4ZR
B
B
AG4ZR
444.8125MHz ()
Senoia GA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
68
AI6FA
B
B
AI6FA
445.5250MHz ()
Tracy, CA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
69
AI9O
B
B
AI9O
445.8750MHz ()
McKinney, TX
ircDDB_GW-20130725
CCS004
70
AJ3X
B
B
AJ3X
441.1250MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
71
AJ3X
C
C
AJ3X
147.5750MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
72
AJ4RC
A
A
AJ4RC
439.9250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
73
AJ8T
C
C
AJ8T
147.5850MHz ()
EN71hs
ircDDB_GW-20151116
CCS704
74
AK4EG
A
A
AK4EG
1284.4000MHz ()
Burlington,NC,USA
ircDDB_GW-20150820
CCS704
75
AK4EG
B
B
AK4EG
444.8875MHz ()
Burlington,NC,USA
ircDDB_GW-20150820
CCS704
76
AK4EG
C
C
AK4EG
145.3200MHz ()
Burlington,NC,USA
ircDDB_GW-20150820
CCS704
77
AK7J
B
B
AK7J
438.8500MHz ()
Saratoga Springs, UT
ircDDB_GW-20151116
CCS701
78
AL7MH
B
B
AL7MH
443.5000MHz ()
Peoria, AZ
ircDDB_GW-20151116
CCS704
79
BO2AB
C
C
BO2AB
144.7000MHz ()
TAIPEI
ircDDB_GW-20151116
CCS702
80
BV3UB
B
B
BV3UB
431.2400MHz ()
Taiwan
ircDDB_GW-20151116
CCS704
81
BX2AEA
D
D
BX2AEA
431.1250MHz ()
TAIPEI
ircDDB_GW-20151116
CCS701
82
BX2AEA
E
E
BX2AEA
430.8125MHz ()
TAIPEI
ircDDB_GW-20151116
CCS701
83
C31AR
B
B
C31AR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
84
C33EP
B
B
C33EP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
85
CE3FCM
C
C
CE3FCM
146.5600MHz ()
SANTIAGO, CHILE
ircDDB_GW-20160131
CCS704
86
CQ0DAM
B
B
CQ0DAM
438.2250MHz ()
AMARANTE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
87
CQ0DCH
B
B
CQ0DCH
438.5125MHz ()
Dstar Repeater
ircDDB_GW-20151116
CCS704
88
CQ0DCH
C
C
CQ0DCH
145.5875MHz ()
Dstar Repeater
ircDDB_GW-20151116
CCS704
89
CQ0DCO
B
B
CQ0DCO
438.4125MHz ()
IN50SE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
90
CQ0DFR
B
B
CQ0DFR
438.5000MHz ()
Serra da Freita
ircDDB_GW-20151116
CCS704
91
CQ0DGM
B
B
CQ0DGM
438.2500MHz ()
Gondomar
ircDDB_GW-20151116
CCS704
92
CQ0DKE
C
C
CQ0DKE
145.5875MHz ()
St.Cruz,Torres Vedra
ircDDB_GW-20151116
CCS704
93
CQ0DLR
B
B
CQ0DLR
438.4250MHz ()
Serra Candeeiros
ircDDB_GW-20151116
CCS704
94
CQ0DLX
B
B
CQ0DLX
438.5000MHz ()
Lisbon
ircDDB_GW-20151116
CCS704
95
CQ0DPD
B
B
CQ0DPD
438.4375MHz ()
Serra Padrela
ircDDB_GW-20151116
CCS704
96
CQ0DSA
B
B
CQ0DSA
438.4750MHz ()
Serra Arrabida
ircDDB_GW-20151116
CCS704
97
CQ0DSM
B
B
CQ0DSM
438.5125MHz ()
S.Sao Mamede
ircDDB_GW-20151116
CCS704
98
CQ0DTV
B
B
CQ0DTV
438.2000MHz ()
D-Star Torres Vedras
ircDDB_GW-20151116
CCS704
99
CQ0DVI
B
B
CQ0DVI
438.5125MHz ()
Viseu
ircDDB_GW-20151116
CCS701
100
CQ1DUR
B
B
CQ1DUR
438.3375MHz ()
Angra do Heroismo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
101
CS4GDA
C
C
CS4GDA
144.8500MHz ()
Angra Heroismo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
102
CS5GCK
B
B
CS5GCK
431.8625MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
103
CS5GSW
C
C
CS5GSW
144.8375MHz ()
Brejao-Odemira
ircDDB_GW-20151116
CCS704
104
CS5GUH
C
C
CS5GUH
144.8625MHz ()
Gouveia
ircDDB_GW-20151116
CCS704
105
CS5GVW
C
C
CS5GVW
144.8375MHz ()
IN50SE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
106
CS5IND
B
B
CS5IND
431.9375MHz ()
Belas,Portugal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
107
CT1DNU
B
B
CT1DNU
433.4500MHz ()
Povoa Sta. Iria,Port
ircDDB_GW-20151116
CCS704
108
CT1DUM
B
B
CT1DUM
433.4500MHz ()
Elvas,Portugal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
109
CT1ECM
E
E
CT1ECM
MHz ()
Pinhal Novo
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
110
CT1ELH
B
B
CT1ELH
439.9750MHz ()
FAMOES,ODIVELAS
ircDDB_GW-20151116
CCS704
111
CT1ESJ
C
C
CT1ESJ
144.8250MHz ()
Sabugal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
112
CT1EXR
B
B
CT1EXR
430.1500MHz ()
Lagos,Algarve
ircDDB_GW-20151116
CCS704
113
CT1FGR
B
B
CT1FGR
430.0500MHz ()
Lagos,Portugal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
114
CT1FHW
B
B
CT1FHW
434.6000MHz ()
Feijo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
115
CT1JIB
B
B
CT1JIB
433.4500MHz ()
Palmela
ircDDB_GW-20151116
CCS704
116
CT1KCL
B
B
CT1KCL
434.6500MHz ()
Lagos
ircDDB_GW-20151116
CCS704
117
CT2CVW
B
B
CT2CVW
430.2000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
118
CT2GPZ
B
B
CT2GPZ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
119
CT2GXU
B
B
CT2GXU
433.5000MHz ()
viseu
ircDDB_GW-20151116
CCS701
120
CT2IOK
D
D
CT2IOK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
121
CT2ITF
D
D
CT2ITF
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
122
CT2JAY
B
B
CT2JAY
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
123
CT2JTR
B
B
CT2JTR
430.0500MHz ()
MMDVM Hotspot
ircDDB_GW-20151116
CCS704
124
CU3AT
B
B
CU3AT
436.5000MHz ()
HM68JP
ircDDB_GW-20151116
CCS704
125
D80ZK
B
B
D80ZK
434.4500MHz ()
D80ZK Gaetway
ircDDB_GW-20151116
CCS701
126
DB0AB
B
B
DB0AB
439.4500MHz ()
Arberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
127
DB0ADN
B
B
DB0ADN
430.3750MHz ()
Neustadt/Hessen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
128
DB0AMK
B
B
DB0AMK
439.4500MHz ()
Tangermuende
ircDDB_GW-20151116
CCS704
129
DB0ARB
B
B
DB0ARB
439.225MHz ()
Gr.Arber
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
130
DB0BHN
B
B
DB0BHN
439.5375MHz ()
Bremerhaven-Zentrum
ircDDB_GW-20150820
CCS704
131
DB0BS
B
B
DB0BS
439.4500MHz ()
Bochum-Mitte
ircDDB_GW-20151116
CCS702
132
DB0BS
C
C
DB0BS
145.5875MHz ()
Bochum-Mitte
ircDDB_GW-20151116
CCS702
133
DB0BUX
B
B
DB0BUX
438.5875MHz ()
Buxtehude - JO43UL
ircDDB_GW-20150820
CCS702
134
DB0CFM
B
B
DB0CFM
438,4375MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
135
DB0CHV
B
B
DB0CHV
439.5500MHz ()
Cuxhaven
ircDDB_GW-20150820
CCS704
136
DB0CI
B
B
DB0CI
439.5000MHz ()
Schramberg-Sulgen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
137
DB0CWS
B
B
DB0CWS
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140324
CCS004
138
DB0DAM
B
B
DB0DAM
439.5250MHz ()
Dammer Berge
ircDDB_GW-20151116
CCS704
139
DB0DB
B
B
DB0DB
439.5875MHz ()
Hochblauen (JN37US)
ircDDB_GW-20150820
CCS704
140
DB0DBN
B
B
DB0DBN
439.5312MHz ()
OELBERG BONN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
141
DB0DBN
C
C
DB0DBN
145.5875MHz ()
OELBERG BONN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
142
DB0DDE
B
B
DB0DDE
439.5375MHz ()
Essen
ircDDB_GW-20151116
CCS702
143
DB0DDO
C
C
DB0DDO
145.7250MHz ()
Dortmund
ircDDB_GW-20151116
CCS704
144
DB0DOS
B
B
DB0DOS
439.4563MHz ()
Doerenberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
145
DB0DOS
C
C
DB0DOS
438.4000MHz ()
Doerenberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
146
DB0DRB
B
B
DB0DRB
4.3842MHz ()
Hisel
ON8JLDStarNode139
CCS701
147
DB0DRI
B
B
DB0DRI
438.4375MHz ()
Bad Driburg
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
148
DB0DTR
C
C
DB0DTR
145.5750MHz ()
Trier
ircDDB_GW-20151116
CCS704
149
DB0DY
B
B
DB0DY
439.8125MHz ()
Lengerich
ircDDB_GW-20151116
CCS701
150
DB0DY
C
C
DB0DY
438.2000MHz ()
Lengerich
ircDDB_GW-20151116
CCS701
151
DB0EAD
C
C
DB0EAD
145.575MHz ()
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
152
DB0EAT
D
D
DB0EAT
432.8000MHz ()
Ellerhoop - JO43VR
ircDDB_GW-20151116
CCS702
153
DB0ERK
B
B
DB0ERK
439.4563MHz ()
Erkelenz
ircDDB_GW-20151116
CCS704
154
DB0ERK
C
C
DB0ERK
439.8125MHz ()
Erkelenz
ircDDB_GW-20151116
CCS704
155
DB0ESG
B
B
DB0ESG
438.3875MHz ()
Geisenheim
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
156
DB0ESS
A
A
DB0ESS
1298.4250MHz ()
Gruenten/Allgaeu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
157
DB0ESS
B
B
DB0ESS
439.5125MHz ()
Gruenten/Allgaeu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
158
DB0ESS
C
C
DB0ESS
145.7625MHz ()
Gruenten/Allgaeu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
159
DB0FA
B
B
DB0FA
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
160
DB0FEU
B
B
DB0FEU
439.5000MHz ()
Feuchtwangen
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
161
DB0FRB
B
B
DB0FRB
439.5625MHz ()
JN38WA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
162
DB0FTS
B
B
DB0FTS
438,5375MHz ()
Suhl Erleshuegel
ircDDB_GW-20151116
CCS704
163
DB0FWS
B
B
DB0FWS
439.5375MHz ()
Schweinfurt JO50CB
ircDDB_GW-20151116
CCS701
164
DB0HAA
B
B
DB0HAA
439.5875MHz ()
Hagen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
165
DB0HAS
B
B
DB0HAS
439.9750MHz ()
Zeil am Main
ircDDB_GW-20151116
CCS704
166
DB0HCC
B
B
DB0HCC
438.5750MHz ()
Neuhaus, Oste
ircDDB_GW-20151116
CCS702
167
DB0HDF
B
B
DB0HDF
439.8500MHz ()
JO50WV -9,4MHz
ircDDB_GW-20150820
CCS704
168
DB0HE
B
B
DB0HE
438.2625MHz ()
Herten
ircDDB_GW-20151116
CCS701
169
DB0HE
C
C
DB0HE
144.8250MHz ()
Herten
ircDDB_GW-20151116
CCS701
170
DB0HEW
B
B
DB0HEW
438.5500MHz ()
JO53EJ
ircDDB_GW-20151116
CCS702
171
DB0HFD
B
B
DB0HFD
438,5250MHz ()
Herford
ircDDB_GW-20151116
CCS704
172
DB0HFT
B
B
DB0HFT
439.4875MHz ()
Bremen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
173
DB0HGW
B
B
DB0HGW
439.4750MHz ()
Greifswald JO64QC
ircDDB_GW-20151116
CCS704
174
DB0HPA
C
C
DB0HPA
144.850MHz ()
Laegerdorf
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
175
DB0HRF
A
A
DB0HRF
1242.4500MHz ()
Gr.Feldberg/Taunus
ircDDB_GW-20151116
CCS701
176
DB0HRF
B
B
DB0HRF
439.4500MHz ()
Gr.Feldberg/Taunus
ircDDB_GW-20151116
CCS701
177
DB0HRH
B
B
DB0HRH
438.3250MHz ()
Titisee Schwarzwald
ircDDB_GW-20151116
CCS704
178
DB0HRR
C
C
DB0HRR
145.7000MHz ()
Rimberg, Hessen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
179
DB0IKS
A
A
DB0IKS
0.0000MHz ()
Goettelborn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
180
DB0IKS
B
B
DB0IKS
439.4625MHz ()
Goettelborn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
181
DB0IKS
C
C
DB0IKS
0.0000MHz ()
Goettelborn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
182
DB0IKS
D
D
DB0IKS
0.0000MHz ()
Goettelborn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
183
DB0INS
B
B
DB0INS
438.3500MHz ()
Inselsberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
184
DB0IZ
C
C
DB0IZ
145.6375MHz ()
Krempermoor
ircDDB_GW-20150820
CCS704
185
DB0KH
B
B
DB0KH
439.5625MHz ()
DSTAR Knuell
ircDDB_GW-20151116
CCS704
186
DB0KLI
B
B
DB0KLI
439.9250MHz ()
Klippeneck
ircDDB_GW-20150820
CCS702
187
DB0KLI
C
C
DB0KLI
145.7375MHz ()
Klippeneck
ircDDB_GW-20150820
CCS702
188
DB0LBB
B
B
DB0LBB
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
189
DB0LBX
B
B
DB0LBX
439.5500MHz ()
DStar Ludwigsburg
ircDDB_GW-20151116
CCS701
190
DB0LBY
C
C
DB0LBY
145.5875MHz ()
DStar Ludwigsburg
ircDDB_GW-20151116
CCS701
191
DB0LJ
A
A
DB0LJ
1242.2750MHz ()
Kruft
ircDDB_GW-20151116
CCS704
192
DB0LJ
B
B
DB0LJ
439.8250MHz ()
Kruft
ircDDB_GW-20151116
CCS704
193
DB0LY
B
B
DB0LY
439.5000MHz ()
Lychen/Brandenburg
ircDDB_GW-20151116
CCS702
194
DB0LY
C
C
DB0LY
145.5875MHz ()
Lychen/Brandenburg
ircDDB_GW-20151116
CCS702
195
DB0MDW
C
C
DB0MDW
144.9375MHz ()
Meddewade
ircDDB_GW-20151116
CCS704
196
DB0MGN
B
B
DB0MGN
438,5000MHz ()
Meininegn jo50fn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
197
DB0MIA
C
C
DB0MIA
144.8125MHz ()
Hohwachter Bucht
ircDDB_GW-20151116
CCS702
198
DB0MOE
D
D
DB0MOE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
199
DB0MYK
A
A
DB0MYK
1242.2750MHz ()
Gaensehals
ircDDB_GW-20151116
CCS704
200
DB0MYK
B
B
DB0MYK
439.5625MHz ()
Gaensehals
ircDDB_GW-20151116
CCS704
201
DB0MYK
E
E
DB0MYK
29.2800MHz ()
Gaensehals
ircDDB_GW-20151116
CCS704
202
DB0NG
B
B
DB0NG
439.5750MHz ()
Degussa Huels
ircDDB_GW-20151116
CCS702
203
DB0NGU
D
D
DB0NGU
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
204
DB0NU
B
B
DB0NU
439.5000MHz ()
Altenstein
ircDDB_GW-20151116
CCS704
205
DB0OAL
B
B
DB0OAL
438.3250MHz ()
Tegelberg/Allgaeu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
206
DB0OHA
B
B
DB0OHA
439.5625MHz ()
Herzberg am Harz
ircDDB_GW-20151116
CCS704
207
DB0OL
B
B
DB0OL
438.3750MHz ()
D-Star Oldenburg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
208
DB0OTV
B
B
DB0OTV
439.5000MHz ()
JO31HG Meerbusch
ircDDB_GW-20151116
CCS704
209
DB0OX
B
B
DB0OX
439.3000MHz ()
Norden Ostfriesland
ircDDB_GW-20151116
CCS701
210
DB0PAS
C
C
DB0PAS
145.5875MHz ()
PassauJN68SO
CC:2.0.5722.33107
CCS702
211
DB0PBS
B
B
DB0PBS
439.5500MHz ()
Paderborn Uni
ircDDB_GW-20151116
CCS704
212
DB0PID
B
B
DB0PID
430.375MHz ()
Piding
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
213
DB0POB
B
B
DB0POB
439.5000MHz ()
Pobenhausen (JN58QP)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
214
DB0POB
C
C
DB0POB
145.5875MHz ()
Pobenhausen (JN58QP)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
215
DB0PV
D
D
DB0PV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160426
CCS702
216
DB0RDH
A
A
DB0RDH
1298.4500MHz ()
Grandsberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
217
DB0RDH
B
B
DB0RDH
439.4750MHz ()
Grandsberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
218
DB0RDH
C
C
DB0RDH
145.7375MHz ()
Grandsberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
219
DB0REI
B
B
DB0REI
439.8125MHz ()
Reinhardshain
ircDDB_GW-20151116
CCS702
220
DB0REU
B
B
DB0REU
439.5750MHz ()
Reutlingen
ircDDB_GW-20150820
CCS702
221
DB0RPL
B
B
DB0RPL
438.5250MHz ()
Hoehr-Grenzhausen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
222
DB0SBX
B
B
DB0SBX
439.5000MHz ()
Hohenstein-Ernstthal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
223
DB0SBX
C
C
DB0SBX
145.6875MHz ()
Hohenstein-Ernstthal
ircDDB_GW-20151116
CCS704
224
DB0SD
B
B
DB0SD
439.5875MHz ()
Idar-Oberstein
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
225
DB0SHA
B
B
DB0SHA
439.5500MHz ()
Hannover
ircDDB_GW-20151116
CCS702
226
DB0SL
B
B
DB0SL
439.450MHz ()
Geising/Bayerischer
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
227
DB0SLF
C
C
DB0SLF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
228
DB0SN
B
B
DB0SN
439.5000MHz ()
HoherHagen/Gaussturm
ircDDB_GW-20151116
CCS704
229
DB0SWR
B
B
DB0SWR
438.3750MHz ()
Wertheim/Main
ircDDB_GW-20151116
CCS704
230
DB0SY
B
B
DB0SY
438.6250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS702
231
DB0TIT
B
B
DB0TIT
439.4875MHz ()
Titisee Schwarzwald
ircDDB_GW-20151116
CCS704
232
DB0TTM
B
B
DB0TTM
0.0000MHz ()
no info
ircDDB_GW-20151116
CCS704
233
DB0TUV
B
B
DB0TUV
439.5875MHz ()
Cologne
ircDDB_GW-20151116
CCS701
234
DB0UHC
B
B
DB0UHC
439.8750MHz ()
Grevenbroich
ircDDB_GW-20151116
CCS704
235
DB0ULM
B
B
DB0ULM
439,5875MHz ()
JN48xk
ircDDB_GW-20151116
CCS702
236
DB0USK
B
B
DB0USK
438.4750MHz ()
Heiligenhafen
ircDDB_GW-20150820
CCS704
237
DB0VOX
B
B
DB0VOX
439.5250MHz ()
Fernmeldeturm
ircDDB_GW-20151116
CCS704
238
DB0VRH
B
B
DB0VRH
439.5375MHz ()
Eichberg
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
239
DB0VS
B
B
DB0VS
438.3000MHz ()
Moenchweiler JN48FB
ircDDB_GW-20151116
CCS701
240
DB0WA
B
B
DB0WA
0.0000MHz ()
Aachen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
241
DB0WBZ
B
B
DB0WBZ
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
242
DB0WBZ
C
C
DB0WBZ
144.837500MHz ()
Thalmaessing
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
243
DB0WI
C
C
DB0WI
144,8500MHz ()
Wildenrath
ircDDB_GW-20151116
CCS704
244
DB0WK
B
B
DB0WK
439.8250MHz ()
Wasserkuppe
ircDDB_GW-20151116
CCS701
245
DB0WO
B
B
DB0WO
439.4500MHz ()
Leer - Ostfriesland
ircDDB_GW-20151116
CCS702
246
DB0WTV
B
B
DB0WTV
439.4937MHz ()
Wilhelmshaven
ircDDB_GW-20150820
CCS704
247
DB0WUN
B
B
DB0WUN
439,5750MHz ()
Marktredwitz, JO60BA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
248
DB0WUN
C
C
DB0WUN
145,5813MHz ()
Marktredwitz, JO60BA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
249
DB0WZ
B
B
DB0WZ
439,9625MHz ()
Wuerzburg JN49XS
ircDDB_GW-20151116
CCS704
250
DB0WZ
C
C
DB0WZ
145,7250MHz ()
Wuerzburg JN49XS
ircDDB_GW-20151116
CCS704
251
DB0XN
B
B
DB0XN
438,3875MHz ()
Bredstedt
ircDDB_GW-20151116
CCS701
252
DB0XO
B
B
DB0XO
438.0000MHz ()
Bergheim Erft
ircDDB_GW-20150820
CCS701
253
DB0ZB
B
B
DB0ZB
439.5625MHz ()
Schneeberg, JO50WB
ircDDB_GW-20151116
CCS702
254
DB0ZKA
B
B
DB0ZKA
438,0000MHz ()
Augsburg
ircDDB_GW-20151116
CCS702
255
DB1VW
B
B
DB1VW
430.3875MHz ()
Voelklingen -
ircDDB_GW-20151116
CCS704
256
DB1VW
D
D
DB1VW
29MHz ()
Voelklingen-SLJN39JF
DV4-20160523
CCS702
257
DB2OE
D
D
DB2OE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
258
DB8BT
B
B
DB8BT
430.3500MHz ()
Leese
ircDDB_GW-20151116
CCS701
259
DC1PIA
B
B
DC1PIA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
260
DC1PIA
C
C
DC1PIA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
261
DC2JR
B
B
DC2JR
433,0000MHz ()
Ratingen
ircDDB_GW-20151116
CCS702
262
DC3AX
D
D
DC3AX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170109
CCS702
263
DC3AX
H
H
DC3AX
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
264
DC3BI
D
D
DC3BI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
265
DC3CD
E
E
DC3CD
- DONGLE -MHz ()
Gersthofen
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
266
DC7DS
D
D
DC7DS
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
267
DD0TF
B
B
DD0TF
432.9250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
268
DD1KU
B
B
DD1KU
430.325MHz ()
Berg. Gladbach
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
269
DD1PVP
B
2629008B
DD1PVP
0.0000MHz ()
www.dstar.bg
ircDDB_GW-20151116
CCS710
270
DD2CU
B
B
DD2CU
433,6500MHz ()
Muenchen
ircDDB_GW-20150820
CCS702
271
DD3ON
B
B
DD3ON
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
272
DD7ZY
B
B
DD7ZY
430,3625MHz ()
JO40KC
ircDDB_GW-20151116
CCS704
273
DD7ZY
C
C
DD7ZY
144,8750MHz ()
Marburg
ircDDB_GW-20151116
CCS701
274
DD8XX
B
B
DD8XX
438,0875MHz ()
Garmisch-Partenk.
ircDDB_GW-20151116
CCS702
275
DF0MHR
B
B
DF0MHR
439.4750MHz ()
Muelheim/Ruhr
ircDDB_GW-20151116
CCS702
276
DF0MHR
C
C
DF0MHR
145.6000MHz ()
Muelheim/Ruhr
ircDDB_GW-20151116
CCS702
277
DF0WUN
E
E
DF0WUN
29,2200MHz ()
Schneeberg, JO50WB
ircDDB_GW-20151116
CCS704
278
DF1LK
B
B
DF1LK
430.3750MHz ()
Bruckmuehl
ON8JLDStarHotspot104
CCS704
279
DF1NY
B
B
DF1NY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
280
DF1PUW
D
D
DF1PUW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
281
DF1VB
D
D
DF1VB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
282
DF2DD
D
D
DF2DD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
283
DF2EAN
D
D
DF2EAN
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
284
DF2OO
B
B
DF2OO
432.9625MHz ()
Saarburg
ircDDB_GW-20150820
CCS704
285
DF3JF
B
2624341B
DF3JF
433.4750MHz ()
ESSEN
ircDDB_GW-20140602
CCS004
286
DF4DQ
D
D
DF4DQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
287
DF4IAJ
D
D
DF4IAJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
288
DF4PM
B
B
DF4PM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
289
DF5TX
B
B
DF5TX
432.9500MHz ()
Rheda
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
290
DF7HU
C
C
DF7HU
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
291
DF9EG
C
C
DF9EG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
292
DF9XI
D
D
DF9XI
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
293
DG0CBP
B
B
DG0CBP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
294
DG0LHC
B
B
DG0LHC
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
295
DG0LHC
E
E
DG0LHC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
296
DG0OKV
B
B
DG0OKV
430,3750MHz ()
Haina
ircDDB_GW-20151116
CCS704
297
DG0TD
D
D
DG0TD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
298
DG0TM
B
B
DG0TM
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS704
299
DG1HVL
B
B
DG1HVL
439.5250MHz ()
Dessau
ircDDB_GW-20151116
CCS701
300
DG1HVL
D
D
DG1HVL
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
301
DG2DAD
B
B
DG2DAD
434,5000MHz ()
Olpe
ircDDB_GW-20151116
CCS702
302
DG3ABY
D
D
DG3ABY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
303
DG3BAY
D
D
DG3BAY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
304
DG3JKB
D
D
DG3JKB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
305
DG5BE
C
C
DG5BE
144.825MHz ()
Edewecht
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
306
DG5BE
D
D
DG5BE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
307
DG5CAK
D
D
DG5CAK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
308
DG5KD
D
2634401D
DG5KD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
309
DG5KR
D
D
DG5KR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
310
DG5YIM
B
B
DG5YIM
436.0000MHz ()
Multi-Mode-Hotspot
ircDDB_GW-20151116
CCS701
311
DG6FAX
D
D
DG6FAX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
312
DG6YDF
B
B
DG6YDF
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
313
DG7OA
B
B
DG7OA
434.7250MHz ()
Hannover
ircDDB_GW-20151116
CCS704
314
DG7OA
D
D
DG7OA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
315
DG8AR
D
D
DG8AR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
316
DG8GL
D
D
DG8GL
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
317
DG8OB
D
D
DG8OB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
318
DG9VH
B
B
DG9VH
433612500.MHz ()
Voelklingen
ircDDB_GW-20151116
CCS701
319
DH1GAP
B
B
DH1GAP
433.6500MHz ()
Orsingen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
320
DH1IS
D
D
DH1IS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
321
DH2FBL
D
D
DH2FBL
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
322
DH2GD
D
D
DH2GD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
323
DH5RAE
E
E
DH5RAE
29.5MHz ()
Spiegelau
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
324
DH7SW
D
D
DH7SW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
325
DH9GZ
B
B
DH9GZ
430.4000MHz ()
Moessingen
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
326
DJ0AL
D
D
DJ0AL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
327
DJ1AUS
B
B
DJ1AUS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
328
DJ1MAS
B
B
DJ1MAS
430.3875MHz ()
Peissenberg
ircDDB_GW-20150820
CCS702
329
DJ2PE
D
D
DJ2PE
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
330
DJ2WK
C
C
DJ2WK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
331
DJ5KP
B
B
DJ5KP
438.125MHz ()
Lohmar
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
332
DJ7FG
A
A
DJ7FG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
333
DJ7FG
B
B
DJ7FG
433.3750MHz ()
Essen-Dellwig
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
334
DJ7FG
C
C
DJ7FG
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
335
DK1UWE
D
D
DK1UWE
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
336
DK3DO
A
A
DK3DO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
337
DK4SDR
D
D
DK4SDR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
338
DK5AH
D
D
DK5AH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
339
DK5RQ
D
D
DK5RQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
340
DK6HP
B
B
DK6HP
430.3875MHz ()
Hamburg
ircDDB_GW-20150820
CCS702
341
DK6PX
C
C
DK6PX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
342
DK6ULI
D
D
DK6ULI
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
343
DK8JS
B
B
DK8JS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
344
DK8VD
B
B
DK8VD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
345
DL0BBL
D
D
DL0BBL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
346
DL0BIS
B
B
DL0BIS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
347
DL1HUB
B
B
DL1HUB
430.0750MHz ()
Hohenthurm
ircDDB_GW-20151116
CCS704
348
DL1MDR
B
B
DL1MDR
434.0500MHz ()
Munich
ircDDB_GW-20151116
CCS704
349
DL1MSB
B
B
DL1MSB
433.6500MHz ()
Bichl, Obb.
ircDDB_GW-20150820
CCS704
350
DL2AAW
D
D
DL2AAW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
351
DL2DBQ
D
D
DL2DBQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
352
DL2FDL
A
A
DL2FDL
0.0000MHz ()
no info
20150905
CCS702
353
DL2FDL
B
B
DL2FDL
434.725MHz ()
LaubachJO40LN
CC:2.0.5722.33107
CCS702
354
DL2FDL
C
C
DL2FDL
144.9000MHz ()
LAUBACH/HESSEN
ircDDB_GW-20150820
CCS702
355
DL2FDL
D
D
DL2FDL
0.0000MHz ()
no info
20150905
CCS702
356
DL2GWA
D
D
DL2GWA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
357
DL2KN
D
D
DL2KN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
358
DL2MF
B
B
DL2MF
434,2250MHz ()
Raspberry Pi3
ircDDB_GW-20151116
CCS702
359
DL2MIK
B
B
DL2MIK
439,6000MHz ()
Nesselwang
ircDDB_GW-20151116
CCS704
360
DL2NX
B
B
DL2NX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
361
DL2OBX
B
B
DL2OBX
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
362
DL2ZEA
B
B
DL2ZEA
430.1000MHz ()
Zerbst/Anhalt
ircDDB_GW-20151116
CCS702
363
DL2ZEA
C
C
DL2ZEA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
364
DL2ZEA
D
D
DL2ZEA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
365
DL3FAF
D
D
DL3FAF
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
366
DL3HBF
B
B
DL3HBF
432.9500MHz ()
Bad Oldesloe
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
367
DL3HQD
B
2620040B
DL3HQD
439.5750MHz ()
Dessau
ircDDB_GW-20140602
CCS004
368
DL3HQD
D
2620040D
DL3HQD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
369
DL4NDU
B
B
DL4NDU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
370
DL4TTB
B
B
DL4TTB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160901
CCS702
371
DL5APR
B
B
DL5APR
430.1250MHz ()
MMDVM-DVMega Hotspot
ircDDB_GW-20160131
CCS704
372
DL5DI
C
C
DL5DI
144.825MHz ()
Kruft
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
373
DL5DKG
C
C
DL5DKG
145,1000MHz ()
Hamm
ircDDB_GW-20150820
CCS701
374
DL5DW
D
D
DL5DW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
375
DL5GL
D
D
DL5GL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
376
DL5KL
D
D
DL5KL
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
377
DL5OCD
B
B
DL5OCD
434.8000MHz ()
Algermissen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
378
DL6JOG
B
B
DL6JOG
430.6750MHz ()
JO62ON
ircDDB_GW-20151116
CCS701
379
DL6PM
B
B
DL6PM
430.3875MHz ()
Scheuerfeld
ircDDB_GW-20151116
CCS702
380
DL6SIX
B
B
DL6SIX
435.4350MHz ()
Gross-Gerau
ircDDB_GW-20151116
CCS704
381
DL7AC
B
B
DL7AC
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
382
DL7JW
B
B
DL7JW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
383
DL8ET
B
B
DL8ET
145.8000MHz ()
Cuernavaca, MX
ircDDB_GW-20151116
CCS701
384
DL8NL
D
D
DL8NL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
385
DL8SFG
D
D
DL8SFG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
386
DL9AM
B
B
DL9AM
433MHz ()
Herzberg am Harz
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
387
DL9BBH
B
B
DL9BBH
430.3875MHz ()
Wilhelmshaven
ON8JLDStarHotspot104
CCS702
388
DL9BDK
B
B
DL9BDK
433.575MHz ()
Bremerhaven
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
389
DL9DBB
D
D
DL9DBB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
390
DL9GRB
B
B
DL9GRB
430.3875MHz ()
Bad Doberan
ircDDB_GW-20151116
CCS704
391
DL9HDA
C
C
DL9HDA
434,7000MHz ()
Ammersbek
ircDDB_GW-20151116
CCS704
392
DL9OBM
B
B
DL9OBM
434,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
393
DL9OBM
C
C
DL9OBM
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
394
DM0BAM
C
C
DM0BAM
144.8375MHz ()
Bremen - JO43KC
ircDDB_GW-20150820
CCS702
395
DM0BS
C
C
DM0BS
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
396
DM0DWD
C
C
DM0DWD
145.6500MHz ()
Eschborn
ircDDB_GW-20151116
CCS704
397
DM0ESS
B
B
DM0ESS
439.0000MHz ()
Sonthofen/Allgaeu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
398
DM0ESS
D
D
DM0ESS
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
399
DM0FFL
B
B
DM0FFL
438.375MHz ()
Landshut
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
400
DM0GAP
B
B
DM0GAP
438.475MHz ()
Garmisch-Partenkirch
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
401
DM0GRI
B
B
DM0GRI
439,4500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
402
DM0HEI
B
B
DM0HEI
438.5625MHz ()
Schalkholz - JO44PF
ircDDB_GW-20150820
CCS702
403
DM0HEI
C
C
DM0HEI
144.8375MHz ()
Schalkholz - JO44PF
ircDDB_GW-20150820
CCS702
404
DM0HMB
A
A
DM0HMB
1298,5500MHz ()
Hamburg
ircDDB_GW-20150507
CCS702
405
DM0HMB
B
B
DM0HMB
439,4500MHz ()
Hamburg
ircDDB_GW-20150507
CCS702
406
DM0HMB
C
C
DM0HMB
145,7875MHz ()
Hamburg
ircDDB_GW-20150507
CCS702
407
DM0LEI
B
B
DM0LEI
439.4750MHz ()
Leipzig Nord-Ost
ircDDB_GW-20151116
CCS702
408
DM0LUE
B
B
DM0LUE
439.5500MHz ()
Luedersdorf/MVP
ircDDB_GW-20151116
CCS704
409
DM0MW
B
B
DM0MW
439.5500MHz ()
Hochschule Mittweida
ircDDB_GW-20151116
CCS704
410
DM0NOR
B
B
DM0NOR
430,3750MHz ()
Norderney
ircDDB_GW-20151116
CCS704
411
DM0RAM
B
B
DM0RAM
438.3125MHz ()
Ramelloh
ircDDB_GW-20150820
CCS701
412
DM0RAM
C
C
DM0RAM
144.8625MHz ()
Ramelsloh
ircDDB_GW-20150820
CCS701
413
DM0SL
B
B
DM0SL
438,3500MHz ()
Schleswig
ircDDB_GW-20151116
CCS701
414
DM0UHF
C
C
DM0UHF
144.9625MHz ()
ERKELENZ
ircDDB_GW-20150820
CCS701
415
DM0WW
B
B
DM0WW
439.850MHz ()
Murnau
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
416
DM1AN
C
C
DM1AN
430.5000MHz ()
Meuselwitz
ircDDB_GW-20151116
CCS702
417
DM3AS
B
B
DM3AS
435.9500MHz ()
Merzig
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
418
DM7TN
D
D
DM7TN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
419
DO0FIH
B
B
DO0FIH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
420
DO0FWH
B
B
DO0FWH
439.5125MHz ()
Stresow
ircDDB_GW-20151116
CCS704
421
DO0RT
C
C
DO0RT
144.825MHz ()
Reutlingen
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
422
DO0TPB
B
B
DO0TPB
438,8375MHz ()
JO53HJ
ircDDB_GW-20151116
CCS704
423
DO0TPB
C
C
DO0TPB
144,8125MHz ()
JO53HJ
ircDDB_GW-20151116
CCS702
424
DO1ERS
B
2624666B
DO1ERS
430,2000MHz ()
JO30HT
ircDDB_GW-20150507
CCS004
425
DO1FLH
D
D
DO1FLH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
426
DO1HM
D
D
DO1HM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
427
DO1JG
D
D
DO1JG
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
428
DO1LKG
B
B
DO1LKG
430.3875MHz ()
Elmenhorst
ircDDB_GW-20151116
CCS704
429
DO1LU
D
D
DO1LU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
430
DO1OLI
D
D
DO1OLI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
431
DO1PBH
D
D
DO1PBH
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
432
DO1WS
D
D
DO1WS
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
433
DO1YFF
D
D
DO1YFF
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
434
DO2BL
E
E
DO2BL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
435
DO3DO
B
B
DO3DO
433,0000MHz ()
Kamen
ircDDB_GW-20150820
CCS704
436
DO3DO
D
D
DO3DO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
437
DO3DT
B
B
DO3DT
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
438
DO4BMW
D
D
DO4BMW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
439
DO4DHH
B
2623487B
DO4DHH
434.7375MHz ()
Hannover
ircDDB_GW-20140602
CCS004
440
DO4EW
B
B
DO4EW
430,3750MHz ()
Finsterwalde
ircDDB_GW-20151116
CCS704
441
DO4JBP
B
B
DO4JBP
434,8500MHz ()
Peine
ircDDB_GW-20151116
CCS704
442
DO4WG
D
D
DO4WG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
443
DO5DS
A
A
DO5DS
144,0000MHz ()
Hamm
ircDDB_GW-20151116
CCS701
444
DO5DS
B
B
DO5DS
435,8875MHz ()
Hamm
ircDDB_GW-20150820
CCS701
445
DO5DS
D
D
DO5DS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
446
DO6KP
D
D
DO6KP
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
447
DO6NI
B
B
DO6NI
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
448
DO6NI
D
D
DO6NI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
449
DO6OLI
D
D
DO6OLI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
450
DO7DM
D
D
DO7DM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
451
DO8DH
B
B
DO8DH
433.5500MHz ()
Hettstadt
ircDDB_GW-20151116
CCS704
452
DO8IB
D
D
DO8IB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
453
DO8ZT
D
D
DO8ZT
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
454
DO9DD
D
D
DO9DD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
455
DO9DEX
D
D
DO9DEX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
456
DO9JBL
B
B
DO9JBL
438,0125MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
457
DO9ULI
D
D
DO9ULI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
458
DS0RR
B
B
DS0RR
438.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
459
DS1AWE
B
B
DS1AWE
436.3750MHz ()
Seoul Metro Area
DV4-20170320
CCS752
460
DS3DNC
C
C
DS3DNC
0.0000MHz ()
S. KOREA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
461
DS5ATY
B
B
DS5ATY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS752
462
DS5FTS
D
4500014D
DS5FTS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS752
463
DS5HVM
B
B
DS5HVM
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS704
464
DS5TJK
B
B
DS5TJK
430.1600MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
465
DS5TJK
C
C
DS5TJK
430.5500MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
466
DS5TJK
D
4504005D
DS5TJK
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS752
467
DS5TUK
B
B
DS5TUK
439.2500MHz ()
DS5TUK Gateway
ircDDB_GW-20151116
CCS701
468
DU7JAY
B
B
DU7JAY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
469
E20BFQ
C
C
E20BFQ
145.7875MHz ()
DSTAR SAMATSAKHON
ircDDB_GW-20151116
CCS704
470
E20WMJ
B
B
E20WMJ
145.7625MHz ()
Koh Lanta
ircDDB_GW-20151116
CCS704
471
E24DB
B
B
E24DB
438.0125MHz ()
Pathumthani ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
472
E24DB
C
C
E24DB
145.6125MHz ()
Pathumthani ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
473
E24DF
B
B
E24DF
438.0125MHz ()
Phitsanulok ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
474
E24DF
C
C
E24DF
145.6125MHz ()
Phitsanulok ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
475
E24DG
B
B
E24DG
438.0125MHz ()
ChiangMai ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
476
E24DG
C
C
E24DG
145.6125MHz ()
ChiangMai ,TH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
477
E24DH
B
B
E24DH
438.0125MHz ()
Ranong
ircDDB_GW-20151116
CCS704
478
E24DH
C
C
E24DH
145.6125MHz ()
Ranong
ircDDB_GW-20151116
CCS704
479
E24DI
B
B
E24DI
438.0125MHz ()
Hatyai Songkhla
ircDDB_GW-20151116
CCS704
480
E24DI
C
C
E24DI
145.6125MHz ()
Hatyai Songkhla
ircDDB_GW-20151116
CCS704
481
E24DJ
B
B
E24DJ
438.0125MHz ()
Muang ,Phuket
ircDDB_GW-20151116
CCS704
482
E24DJ
C
C
E24DJ
145.6125MHz ()
Muang ,Phuket
ircDDB_GW-20151116
CCS704
483
E25BI
C
C
E25BI
145.7875MHz ()
Chiangmai TH
ircDDB_GW-20151116
CCS702
484
E25BM
C
C
E25BM
145.7875MHz ()
Chonburi Thailand
ircDDB_GW-20151116
CCS704
485
E25CL
C
C
E25CL
145.7875MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
486
E73JN
C
C
E73JN
144.9000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
487
E74OF
C
C
E74OF
145.2000MHz ()
Sarajevo
ircDDB_GW-20151116
CCS701
488
EA1GYJ
A
A
EA1GYJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS702
489
EA1HTW
D
D
EA1HTW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
490
EA1IKF
B
B
EA1IKF
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
491
EA1ISI
E
E
EA1ISI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
492
EA2CNC
D
D
EA2CNC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
493
EA2ELK
D
D
EA2ELK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
494
EA3ABN
B
B
EA3ABN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170109
CCS702
495
EA3ANU
D
D
EA3ANU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
496
EA3BR
D
D
EA3BR
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS702
497
EA3HKB
B
B
EA3HKB
439,8125MHz ()
Garraf
ircDDB_GW-20151116
CCS704
498
EA3HNX
D
D
EA3HNX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
499
EA3RCH
B
B
EA3RCH
144.9000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS702
500
EA3RO
C
C
EA3RO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
501
EA3RO
D
D
EA3RO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
502
EA3URE
A
A
EA3URE
1298.5750MHz ()
Figueras, Spain
ircDDB_GW-20150820
CCS704
503
EA3URE
B
B
EA3URE
438.4500MHz ()
Figueras, Spain
ircDDB_GW-20150820
CCS704
504
EA4FVB
C
2145034C
EA4FVB
430,0000MHz ()
Moraira
ircDDB_GW-20151116
CCS704
505
EA4RCR
B
B
EA4RCR
434,6000MHz ()
Madrid
ircDDB_GW-20151116
CCS704
506
EA5GSI
B
B
EA5GSI
432.900MHz ()
Los Montesinos
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
507
EA5GVK
B
B
EA5GVK
430.0500MHz ()
Murcia
ircDDB_GW-20151116
CCS704
508
EA5GVK
D
D
EA5GVK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
509
EA5GVK
E
E
EA5GVK
439,9500MHz ()
Murcia
DV4-20170106
CCS702
510
EA5HQU
D
D
EA5HQU
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
511
EA5IAO
D
D
EA5IAO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS702
512
EA5IPR
B
B
EA5IPR
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
513
EA7CCQ
B
B
EA7CCQ
430.4000MHz ()
EL EJIDO
ircDDB_GW-20160131
CCS704
514
EA7DYY
C
C
EA7DYY
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS702
515
EA7HNY
B
B
EA7HNY
435.000MHz ()
GRANADAIM87EF
DV4-20170320
CCS702
516
EA7HVP
D
D
EA7HVP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
517
EA7IYR
C
C
EA7IYR
0.0000MHz ()
DV4-20170106
CCS702
518
EA7IYR
D
2147004D
EA7IYR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170330
CCS752
519
EA7IYR
H
2147004H
EA7IYR
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
520
EA7JIP
B
B
EA7JIP
0,0000MHz ()
DV4-20170106
CCS702
521
EA7JIP
C
C
EA7JIP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
522
EA7JOE
D
D
EA7JOE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
523
EA7OR
B
B
EA7OR
434,9200MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
524
EB3EKB
C
C
EB3EKB
144.6250MHz ()
Torello
ircDDB_GW-20150820
CCS704
525
EB3GHN
B
B
EB3GHN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
526
EB3GMK
D
D
EB3GMK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
527
EB5IGQ
B
B
EB5IGQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
528
EB7GAV
B
2147023B
EB7GAV
435,4000MHz ()
Mancha Real
ircDDB_GW-20151116
CCS707
529
ED1YBK
B
B
ED1YBK
438.2500MHz ()
IN62CI Saba
ircDDB_GW-20151116
CCS701
530
ED1ZAB
B
B
ED1ZAB
438,3000MHz ()
Salamanca
ircDDB_GW-20151116
CCS704
531
ED1ZAC
C
8214019C
ED1ZAC
144.9750MHz ()
IN63BR
ircDDB_GW-20151116
CCS707
532
ED1ZAJ
B
B
ED1ZAJ
438.3250MHz ()
UHF Verin-Ourense
ircDDB_GW-20151116
CCS704
533
ED1ZAJ
C
C
ED1ZAJ
438.3250MHz ()
UHF Verin-Ourense
ircDDB_GW-20151116
CCS704
534
ED1ZAM
B
8214022B
ED1ZAM
430.5000MHz ()
A Corugna
ircDDB_GW-20140101
CCS004
535
ED1ZAT
B
B
ED1ZAT
438.3250MHz ()
AEstrada
ircDDB_GW-20151116
CCS702
536
ED2YAV
B
B
ED2YAV
438.4000MHz ()
Bilbao
ircDDB_GW-20160131
CCS704
537
ED2ZAC
B
B
ED2ZAC
438.2000MHz ()
BILBAO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
538
ED3YAK
C
C
ED3YAK
145.0000MHz ()
BARCELONA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
539
ED4YAO
C
C
ED4YAO
145.6750MHz ()
Plasencia
ircDDB_GW-20151116
CCS704
540
ED5ZAE
B
B
ED5ZAE
438.2000MHz ()
MURCIA-CARRASCOY
ircDDB_GW-20151116
CCS702
541
ED5ZAE
C
C
ED5ZAE
145.5750MHz ()
MURCIA-CARRASCOY
ircDDB_GW-20151116
CCS702
542
ED7ZAC
B
B
ED7ZAC
438.4500MHz ()
Malaga
ircDDB_GW-20151116
CCS704
543
ED7ZAD
B
B
ED7ZAD
439.3250MHz ()
Sierra Morena
ircDDB_GW-20151116
CCS704
544
ED7ZAE
B
B
ED7ZAE
438.3000MHz ()
Granada
ircDDB_GW-20151116
CCS704
545
EI4ABB
B
B
EI4ABB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
546
F1BKF
D
D
F1BKF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
547
F1DLW
B
2089089B
F1DLW
431.0000MHz ()
Besancon
ircDDB_GW-20150615
CCS004
548
F1HBG
B
B
F1HBG
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
549
F1MBC
B
B
F1MBC
433.0500MHz ()
HotSpot DStar
ircDDB_GW-20151116
CCS704
550
F1NGP
B
B
F1NGP
435.1500MHz ()
METZ
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
551
F1PVR
B
B
F1PVR
432,9500MHz ()
LABASTIDETTE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
552
F1TMY
B
B
F1TMY
433.6250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
553
F1TZO
B
B
F1TZO
438.4500MHz ()
ADV4Spot
ircDDB_GW-20160131
CCS704
554
F1ZBO
B
B
F1ZBO
430.0500MHz ()
Relais du Revard
ircDDB_GW-20151116
CCS704
555
F1ZCD
C
C
F1ZCD
144.8500MHz ()
ALLEVARD (38)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
556
F1ZCK
B
B
F1ZCK
430.2375MHz ()
DSTAR St Etienne
ircDDB_GW-20150820
CCS704
557
F1ZDF
B
B
F1ZDF
439.3500MHz ()
Briancon (05)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
558
F1ZDF
C
C
F1ZDF
145.2625MHz ()
Briancon (05)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
559
F1ZDI
B
B
F1ZDI
439.3500MHz ()
Lyon area (69)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
560
F1ZDI
C
C
F1ZDI
145.2625MHz ()
Lyon area (69)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
561
F1ZDW
B
B
F1ZDW
431,0000MHz ()
Fontenay Tresigny
ircDDB_GW-20151116
CCS704
562
F1ZDZ
B
B
F1ZDZ
430.3750MHz ()
Haguenau
ircDDB_GW-20160131
CCS701
563
F1ZEM
B
B
F1ZEM
433.1500MHz ()
FRU 22 DSTAR VALENCE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
564
F1ZFG
B
B
F1ZFG
439.9625MHz ()
Relais de Lyon
ircDDB_GW-20151116
CCS704
565
F1ZFG
C
C
F1ZFG
145.3625MHz ()
Relais de Lyon
ircDDB_GW-20151116
CCS704
566
F1ZGG
C
C
F1ZGG
145.6125MHz ()
TOULOUSE 31
ircDDB_GW-20150820
CCS704
567
F1ZGK
B
B
F1ZGK
439.3500MHz ()
Nancy (54)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
568
F1ZHY
B
B
F1ZHY
430.0000MHz ()
Montmarault
ircDDB_GW-20151116
CCS704
569
F1ZIE
B
B
F1ZIE
430,1000MHz ()
Saint-Palais 18110
ircDDB_GW-20151116
CCS704
570
F1ZII
B
B
F1ZII
439.3500MHz ()
Dreux (28)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
571
F1ZJH
B
B
F1ZJH
439.5625MHz ()
Relais urbain Lyon
ircDDB_GW-20151116
CCS702
572
F1ZJN
B
B
F1ZJN
439.3500MHz ()
Relais D-Star
ircDDB_GW-20151116
CCS704
573
F1ZJP
B
B
F1ZJP
430.5875MHz ()
CHENOVE (21)
ircDDB_GW-20151116
CCS701
574
F1ZJR
B
B
F1ZJR
430.4500MHz ()
MOIRANS EN MONTAGNE
ircDDB_GW-20160131
CCS704
575
F1ZJT
B
B
F1ZJT
439.5000MHz ()
Laz 29
ircDDB_GW-20151116
CCS704
576
F1ZKJ
B
B
F1ZKJ
439.8625MHz ()
Ile du Levant
ircDDB_GW-20151116
CCS701
577
F1ZPL
B
B
F1ZPL
430.2625MHz ()
Paris 10e
ircDDB_GW-20151116
CCS704
578
F1ZPL
C
C
F1ZPL
145.5125MHz ()
Paris 10e
ircDDB_GW-20151116
CCS704
579
F1ZYI
B
B
F1ZYI
439.5000MHz ()
Relais D-Star MMDVM
ircDDB_GW-20151116
CCS702
580
F2TI
B
B
F2TI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
581
F2VI
D
D
F2VI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
582
F4CQG
C
C
F4CQG
144,8500MHz ()
JN37EE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
583
F4CTB
B
2083028B
F4CTB
433.5000MHz ()
millau
ircDDB_GW-20150615
CCS004
584
F4CWH
C
C
F4CWH
145.5125MHz ()
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
585
F4DBS
B
B
F4DBS
430,7000MHz ()
IN99FO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
586
F4DBW
B
B
F4DBW
430.4000MHz ()
Hotspot
ircDDB_GW-20151116
CCS704
587
F4DBW
C
C
F4DBW
145.4000MHz ()
Hotspot
ircDDB_GW-20151116
CCS704
588
F4EBM
D
D
F4EBM
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
589
F4EED
C
C
F4EED
144.8375MHz ()
hotspot ricamandois
ircDDB_GW-20150820
CCS704
590
F4ELP
B
B
F4ELP
433.4000MHz ()
GAGNY 93
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
591
F4ESK
C
C
F4ESK
144.8500MHz ()
Hotspot D-Star
ircDDB_GW-20151116
CCS704
592
F4EVC
B
B
F4EVC
438.5250MHz ()
Marly-Metz 57
ircDDB_GW-20151116
CCS701
593
F4FHM
D
D
F4FHM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS702
594
F4FSD
B
B
F4FSD
433.5500MHz ()
OISE (60)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
595
F4FSZ
B
B
F4FSZ
431,0000MHz ()
La Chapelle aux Bois
ircDDB_GW-20151116
CCS704
596
F4FXL
B
B
F4FXL
430.2000MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS704
597
F4GEM
B
B
F4GEM
431,9000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
598
F4GEN
C
C
F4GEN
144.9000MHz ()
Nancy (54)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
599
F4GGL
B
B
F4GGL
434,4375MHz ()
St Andre de LEure
ircDDB_GW-20151116
CCS704
600
F4GPK
B
B
F4GPK
433.2500MHz ()
Monneville
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
601
F4GRL
B
B
F4GRL
0,0000MHz ()
DV4-0
CCS702
602
F4GUG
B
B
F4GUG
439.5500MHz ()
Hotspot-Dstar-GUG
ircDDB_GW-20140602
CCS004
603
F4GVX
B
B
F4GVX
430.6000MHz ()
hotspot f4gvx
ircDDB_GW-20150820
CCS704
604
F4GYB
B
B
F4GYB
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
605
F4HAB
B
B
F4HAB
0.0000MHz ()
Toulouse
ircDDB_GW-20151116
CCS704
606
F4HJG
B
B
F4HJG
430,4250MHz ()
Boulogne sur Mer
ircDDB_GW-20151116
CCS704
607
F4HLV
B
B
F4HLV
438.0000MHz ()
Bordeaux
ircDDB_GW-20151116
CCS704
608
F4KJA
B
B
F4KJA
430.9125MHz ()
Larcay
ircDDB_GW-20150820
CCS701
609
F5BYL
B
B
F5BYL
432.9500MHz ()
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
610
F5FDR
B
2083015B
F5FDR
432.5250MHz ()
JN03RM
ircDDB_GW-20151116
CCS704
611
F5FPI
C
C
F5FPI
144.0000MHz ()
JN14GI
ircDDB_GW-20150820
CCS704
612
F5FYU
A
A
F5FYU
1297MHz ()
auxonne station user
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
613
F5FYU
B
B
F5FYU
430.1000MHz ()
auxonne
ircDDB_GW-20151116
CCS701
614
F5JCG
B
B
F5JCG
430,0000MHz ()
Mantes (78)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
615
F5KMB
B
B
F5KMB
433.6000MHz ()
St Just (60)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
616
F5LIT
B
B
F5LIT
430.6000MHz ()
Blosville
ircDDB_GW-20150820
CCS704
617
F5LRQ
D
D
F5LRQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
618
F5NQK
B
B
F5NQK
439,3500MHz ()
Saint V. de TYROSSE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
619
F5ORE
B
B
F5ORE
438.5000MHz ()
Nantes
ircDDB_GW-20151116
CCS702
620
F5SDM
C
C
F5SDM
145,8750MHz ()
JN18DV
ircDDB_GW-20151116
CCS704
621
F5TMJ
A
2083025A
F5TMJ
0.0000MHz ()
JN03sl
ircDDB_GW-20150820
CCS707
622
F5ZCV
C
C
F5ZCV
144.8500MHz ()
D-Star du Larmont
ircDDB_GW-20151116
CCS704
623
F5ZEE
B
B
F5ZEE
439.8000MHz ()
Niederbronn, Alsace
ircDDB_GW-20160131
CCS704
624
F5ZEE
C
C
F5ZEE
145.6875MHz ()
* Vosges du Nord *
ircDDB_GW-20160131
CCS704
625
F5ZFY
B
B
F5ZFY
439.9125MHz ()
Monneville (60)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
626
F5ZJH
B
B
F5ZJH
430,3500MHz ()
NANTES
ircDDB_GW-20151116
CCS704
627
F5ZJL
B
B
F5ZJL
430.2250MHz ()
MIXED ANALOG/DIGITAL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
628
F5ZJQ
B
B
F5ZJQ
439.3500MHz ()
Aubagne (13)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
629
F5ZJQ
C
C
F5ZJQ
144.8375MHz ()
Aubagne (13)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
630
F5ZKE
B
B
F5ZKE
439,8500MHz ()
Ste Anne/Gervonde
ircDDB_GW-20151116
CCS704
631
F5ZKL
B
B
F5ZKL
430.0000MHz ()
Saint Alban
ircDDB_GW-20151116
CCS704
632
F5ZKN
B
B
F5ZKN
4.3850MHz ()
Thionville 57
ON8JLDStarNode138
CCS701
633
F5ZKO
B
B
F5ZKO
439.3500MHz ()
Relais D-Star
ircDDB_GW-20151116
CCS704
634
F5ZKP
B
B
F5ZKP
439.5625MHz ()
Relais D-Star
ircDDB_GW-20151116
CCS704
635
F5ZKQ
B
B
F5ZKQ
439.5625MHz ()
LA CADIERE D AZUR
ircDDB_GW-20151116
CCS701
636
F5ZLB
B
B
F5ZLB
439.8750MHz ()
MRS LA GAVOTTE
ircDDB_GW-20151116
CCS701
637
F5ZSS
B
B
F5ZSS
439.3500MHz ()
Tarbes (65)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
638
F6BUA
C
C
F6BUA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
639
F6GEJ
C
C
F6GEJ
144,8500MHz ()
OIGNIES
ircDDB_GW-20151116
CCS701
640
F6HDP
D
D
F6HDP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
641
F6HFH
C
C
F6HFH
0.0000MHz ()
no info
20151212
CCS702
642
F6HJC
B
B
F6HJC
437,0000MHz ()
Rurange les Thionvil
ircDDB_GW-20150820
CCS701
643
F6HTG
B
B
F6HTG
437.5000MHz ()
JN23RK
ircDDB_GW-20151116
CCS704
644
F6INI
B
B
F6INI
432.1250MHz ()
MEUDON
ircDDB_GW-20151116
CCS704
645
F6KCI
C
C
F6KCI
145.7375MHz ()
Radio club de Tours
ircDDB_GW-20151116
CCS704
646
F6MPN
B
B
F6MPN
438,4500MHz ()
Portable
ircDDB_GW-20151116
CCS704
647
G0AXO
B
B
G0AXO
439.6500MHz ()
IO95Ga
ircDDB_GW-20151116
CCS701
648
G0DTX
B
2352686B
G0DTX
435.1500MHz ()
glossop uk
ircDDB_GW-20150213
CCS004
649
G0GSJ
B
2342827B
G0GSJ
438.6950MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
650
G0LOZ
B
B
G0LOZ
432.6625MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
651
G0RAU
C
C
G0RAU
144.8125MHz ()
IO91RO
ircDDB_GW-20151116
CCS701
652
G0TAA
B
B
G0TAA
430.8125MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
653
G0UEX
B
B
G0UEX
435.1000MHz ()
Oldham
ircDDB_GW-20151116
CCS701
654
G0UEX
C
C
G0UEX
144.8375MHz ()
Oldham
ircDDB_GW-20151116
CCS701
655
G0UJA
D
D
G0UJA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
656
G0VAX
D
D
G0VAX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
657
G0WCZ
B
B
G0WCZ
434.6000MHz ()
Brighton UK
ircDDB_GW-20151116
CCS704
658
G0WFV
B
B
G0WFV
434.6000MHz ()
Waddington, UK
ircDDB_GW-20160131
CCS701
659
G0WHY
C
2352099C
G0WHY
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140101
CCS004
660
G1CVR
D
D
G1CVR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
661
G1INU
B
B
G1INU
432.0625MHz ()
Wigan - Lancashire
ircDDB_GW-20151116
CCS701
662
G1KEA
C
C
G1KEA
144.8875MHz ()
Kenilworth
ircDDB_GW-20151116
CCS701
663
G1LDC
D
D
G1LDC
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
664
G1NUU
B
B
G1NUU
433.6125MHz ()
Southport
ircDDB_GW-20151116
CCS701
665
G1SCQ
D
D
G1SCQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
666
G1VQV
B
B
G1VQV
431.2250MHz ()
Halesowen
ircDDB_GW-20151116
CCS704
667
G3IOI
B
2341328B
G3IOI
435.5000MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
668
G3PWJ
B
B
G3PWJ
438.6625MHz ()
Stourbridge
ircDDB_GW-20150820
CCS704
669
G4CFP
C
2352491C
G4CFP
144.8750MHz ()
ircDDB_GW-20140305
CCS004
670
G4DBR
B
B
G4DBR
431.7500MHz ()
Hill Ridware
ircDDB_GW-20140326
CCS004
671
G4LVV
B
B
G4LVV
432.1000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
672
G4MDP
D
D
G4MDP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
673
G4OQV
B
B
G4OQV
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140101
CCS004
674
G4OYX
C
2352871C
G4OYX
0.0000MHz ()
Ludlow Shropshire
ircDDB_GW-20140101
CCS004
675
G4POP
C
C
G4POP
14500000.0MHz ()
Essex
ircDDB_GW-20151116
CCS704
676
G4RIQ
B
2351355B
G4RIQ
433555000.MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
677
G4SDL
D
D
G4SDL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS702
678
G4VPD
C
C
G4VPD
0.0000MHz ()
io92bj
ircDDB_GW-20151116
CCS701
679
G4VSS
D
D
G4VSS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
680
G4WBO
C
C
G4WBO
433.8750MHz ()
ircDDB_GW-20140305
CCS004
681
G4WTV
B
B
G4WTV
432.5125MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
682
G4WXN
C
2352421C
G4WXN
146.2125MHz ()
DVAP
ircDDB_GW-20151116
CCS702
683
G4XOF
D
D
G4XOF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
684
G4YEK
C
C
G4YEK
145262500.MHz ()
york
ircDDB_GW-20151116
CCS701
685
G4YLB
B
B
G4YLB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
686
G4YLJ
B
B
G4YLJ
430.0625MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
687
G4ZJH
B
B
G4ZJH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
688
G6GOS
B
B
G6GOS
439.8125MHz ()
LEWES
ircDDB_GW-20151116
CCS701
689
G6JME
B
B
G6JME
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
690
G6NJM
D
D
G6NJM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
691
G7BHE
B
B
G7BHE
431.0250MHz ()
Chelmsford
ircDDB_GW-20151116
CCS704
692
G7BYG
B
B
G7BYG
430.0720MHz ()
BRIDPORT
ircDDB_GW-20150820
CCS704
693
G7CHB
D
D
G7CHB
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
694
G7DDN
B
B
G7DDN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
695
G7DIR
C
C
G7DIR
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
696
G7EOG
B
B
G7EOG
432.9550MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
697
G7EVW
C
2352583C
G7EVW
0.0000MHz ()
North East Coast
DV4-20160425
CCS702
698
G7FWD
D
D
G7FWD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
699
G7HID
D
D
G7HID
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
700
G7HIJ
B
B
G7HIJ
434.2000MHz ()
LEEK
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
701
G7IMB
B
B
G7IMB
434.3000MHz ()
Lavendon UK
ircDDB_GW-20151116
CCS704
702
G7PLS
B
B
G7PLS
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
703
G7RPG
D
D
G7RPG
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
704
G7SET
B
B
G7SET
431.0250MHz ()
DMR-ID-2352540
ON8JLDStarHotspot103
CCS704
705
G7WIR
D
D
G7WIR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
706
G8BWR
B
B
G8BWR
433.6500MHz ()
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
707
G8GKC
B
2351740B
G8GKC
437.1000MHz ()
Welling
ON8JLDStarHotspot104
CCS703
708
G8IMN
B
B
G8IMN
431.0250MHz ()
Midlands IO92CN
ircDDB_GW-20151116
CCS701
709
G8KVP
B
B
G8KVP
430.5000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
710
G8OGJ
B
B
G8OGJ
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
711
G8XYJ
C
2352656C
G8XYJ
0.0000MHz ()
Ludlow
ircDDB_GW-20140101
CCS004
712
G8YTC
B
B
G8YTC
431.1000MHz ()
Greenfield
ON8JLDStarHotspot104
CCS701
713
GB3BR
B
B
GB3BR
433.1500MHz ()
NEWHAVEN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
714
GB3IN
C
C
GB3IN
434.6000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
715
GB3RF
C
C
GB3RF
145.7750MHz ()
Accrington
ircDDB_GW-20151116
CCS704
716
GB3WE
C
C
GB3WE
145.6875MHz ()
Weston-super Mare
ircDDB_GW-20150820
CCS704
717
GB7CD
B
B
GB7CD
439.7000MHz ()
Cardiff
ircDDB_GW-20150820
CCS704
718
GB7DA
C
C
GB7DA
145.7750MHz ()
Airdrie
ircDDB_GW-20151116
CCS701
719
GB7DC
B
B
GB7DC
439.4875MHz ()
Derby, Derbyshire
ircDDB_GW-20150820
CCS701
720
GB7DE
C
C
GB7DE
145.6375MHz ()
Edinburgh
ircDDB_GW-20151116
CCS701
721
GB7DG
B
8235186B
GB7DG
439.5375MHz ()
BROMSGROVE
ircDDB_GW-20151116
CCS706
722
GB7DL
B
B
GB7DL
436.7500MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
723
GB7FH
B
B
GB7FH
439.6125MHz ()
Fareham UK
ircDDB_GW-20151116
CCS704
724
GB7GC
B
B
GB7GC
439.4375MHz ()
Grimsby UK
ircDDB_GW-20150820
CCS704
725
GB7GD
C
C
GB7GD
145.6875MHz ()
Aberdeen
ircDDB_GW-20151116
CCS701
726
GB7HU
B
B
GB7HU
439.4875MHz ()
Cave Wold
ircDDB_GW-20151116
CCS704
727
GB7JD
B
B
GB7JD
439.4125MHz ()
ScottishBorders
ircDDB_GW-20151116
CCS701
728
GB7KH
B
B
GB7KH
439.6125MHz ()
Kelvedon Hatch
ircDDB_GW-20160131
CCS704
729
GB7MH
B
B
GB7MH
439.6375MHz ()
Turners Hill
ircDDB_GW-20151116
CCS704
730
GB7MW
B
B
GB7MW
439.4875MHz ()
CARRICKFERGUS
ircDDB_GW-20151116
CCS702
731
GB7NB
B
B
GB7NB
439.6875MHz ()
Norwich
ircDDB_GW-20150820
CCS704
732
GB7NL
B
8235147B
GB7NL
439.4625MHz ()
Exeter Devon
ircDDB_GW-20131001
CCS004
733
GB7PD
C
C
GB7PD
145.7375MHz ()
Pembroke Dock
ircDDB_GW-20151116
CCS704
734
GB7SB
C
8235163C
GB7SB
145.6000MHz ()
BRIGHTON
ircDDB_GW-20130323
CCS004
735
GB7TY
B
B
GB7TY
439.6125MHz ()
Hexham
ircDDB_GW-20151116
CCS701
736
GB7VO
B
B
GB7VO
439.7000MHz ()
Leominster
ircDDB_GW-20150820
CCS701
737
GB7WB
B
B
GB7WB
439.4875MHz ()
Weston-super-Mare
ircDDB_GW-20150820
CCS704
738
GB7WF
B
B
GB7WF
439.4875MHz ()
Bewdley
ircDDB_GW-20151116
CCS704
739
GB7WT
B
B
GB7WT
430.6000MHz ()
OMAGH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
740
GI0BDX
C
2355100C
GI0BDX
145.9750MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS707
741
GI4MHD
C
2355044C
GI4MHD
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140101
CCS004
742
GI6IRL
D
D
GI6IRL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
743
GJ6WRI
B
B
GJ6WRI
434.0000MHz ()
St Peters Village
ircDDB_GW-20151116
CCS701
744
GM0GTU
D
D
GM0GTU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
745
GM0MZB
B
B
GM0MZB
439.4750MHz ()
Stirling Radio Club
ircDDB_GW-20151116
CCS704
746
GM0RML
B
B
GM0RML
0.0000MHz ()
Nairn
DV4-20160523
CCS702
747
GM4MCV
D
D
GM4MCV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
748
GW0KIG
B
2353100B
GW0KIG
430.7000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
749
GW1WRV
D
D
GW1WRV
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
750
GW8PKV
B
B
GW8PKV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160112
CCS702
751
HA5OGR
B
B
HA5OGR
437.0000MHz ()
Dunavarsany
ircDDB_GW-20151116
CCS702
752
HA7SO
B
2167030B
HA7SO
433.4500MHz ()
Rackeve
ON8JLDStarHotspot102
CCS004
753
HA8FP
D
D
HA8FP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS702
754
HB3YYR
A
A
HB3YYR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS702
755
HB3YZE
D
D
HB3YZE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
756
HB9AR
B
B
HB9AR
438.3000MHz ()
Geneva City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
757
HB9AW
B
B
HB9AW
439.1250MHz ()
Twerenegg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
758
HB9AW
C
C
HB9AW
145.7875MHz ()
Twerenegg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
759
HB9BO
A
A
HB9BO
1258.8000MHz ()
Brienzer-Rothorn (BE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
760
HB9BO
B
B
HB9BO
439.5250MHz ()
Brienzer-Rothorn (BE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
761
HB9BO
C
C
HB9BO
145.6125MHz ()
Brienzer-Rothorn (BE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
762
HB9BXR
A
A
HB9BXR
433.4750MHz ()
Wetzikon
ircDDB_GW-20151116
CCS704
763
HB9DNI
B
B
HB9DNI
433.5000MHz ()
Langnau am Albis
ircDDB_GW-20151116
CCS704
764
HB9DS
C
C
HB9DS
145.6625MHz ()
Hochwacht
ircDDB_GW-20151116
CCS704
765
HB9DTK
C
2288129C
HB9DTK
144.6125MHz ()
Pfaffikon
ircDDB_GW-20151116
CCS752
766
HB9EAS
B
B
HB9EAS
439.5375MHz ()
Pfeffingen (BL)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
767
HB9EBS
C
C
HB9EBS
MHz ()
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
768
HB9EMO
B
B
HB9EMO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
769
HB9ESF
A
A
HB9ESF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
770
HB9EXF
B
2283048B
HB9EXF
430.3875MHz ()
Val Lumnezia
ircDDB_GW-20140602
CCS004
771
HB9EZE
D
D
HB9EZE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
772
HB9FGQ
B
2281123B
HB9FGQ
433.5750MHz ()
Montreux, VAUD
ircDDB_GW-20151116
CCS724
773
HB9FLL
B
2281039B
HB9FLL
434,5000MHz ()
Geneva
ircDDB_GW-20151116
CCS710
774
HB9FUV
B
B
HB9FUV
433.6500MHz ()
Basel
ircDDB_GW-20151116
CCS704
775
HB9GFX
B
B
HB9GFX
433.3250MHz ()
Doettingen
ircDDB_GW-20151116
CCS701
776
HB9GFX
D
D
HB9GFX
430.3250MHz ()
Doettingen
ircDDB_GW-20151116
CCS701
777
HB9HD
C
C
HB9HD
145.5875MHz ()
Oberheid, Braunau TG
ircDDB_GW-20151116
CCS704
778
HB9IAC
C
C
HB9IAC
145.7625MHz ()
La Barillette 1510 M
ircDDB_GW-20151116
CCS704
779
HB9KNN
D
D
HB9KNN
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
780
HB9LC
C
C
HB9LC
145.5875MHz ()
Le Locle-JN37jb
ircDDB_GW-20151116
CCS704
781
HB9LU
B
B
HB9LU
439.5750MHz ()
Sonnenberg - Luzern
ircDDB_GW-20151116
CCS702
782
HB9NBI
D
D
HB9NBI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
783
HB9PVI
D
D
HB9PVI
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
784
HB9RF
B
B
HB9RF
439.4625MHz ()
Rigi-Scheidegg
ircDDB_GW-20151116
CCS702
785
HB9RL
A
A
HB9RL
144.0250MHz ()
Avegno - Gordevio
ircDDB_GW-20151116
CCS701
786
HB9RL
B
B
HB9RL
433.2000MHz ()
Avegno - Gordevio
ircDDB_GW-20151116
CCS701
787
HB9RL
C
C
HB9RL
438.7750MHz ()
Avegno - Gordevio
ircDDB_GW-20151116
CCS701
788
HB9RL
D
D
HB9RL
0.0000MHz ()
Avegno - Gordevio
ircDDB_GW-20151116
CCS701
789
HB9TLX
B
B
HB9TLX
433.4000MHz ()
Kriens (CH)
ircDDB_GW-20151116
CCS704
790
HB9VD
B
B
HB9VD
439.5125MHz ()
Le Chasseron
ircDDB_GW-20151116
CCS704
791
HB9W
B
B
HB9W
439.4500MHz ()
Winterthur, ZH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
792
HB9ZRH
C
C
HB9ZRH
145.5750MHz ()
Zuerich Uetliberg
ircDDB_GW-20151116
CCS704
793
HG2RUF
B
B
HG2RUF
438.2750MHz ()
Gerecse
ircDDB_GW-20151116
CCS702
794
HG5RUD
B
B
HG5RUD
438.4750MHz ()
Budapest
ircDDB_GW-20151116
CCS702
795
HG6RUB
B
8216001B
HG6RUB
438.3750MHz ()
Galyateto
ircDDB_GW-20140602
CCS004
796
HL1BRU
C
C
HL1BRU
0.0000MHz ()
DV4-20160425
CCS702
797
HL1GN
B
4507005B
HL1GN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160819
CCS752
798
HL1RR
B
4507001B
HL1RR
438.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
799
HL2DCM
B
4506005B
HL2DCM
432.8000MHz ()
Bucheon
ircDDB_GW-20151116
CCS752
800
HL2DCM
C
C
HL2DCM
438.8000MHz ()
Bucheon
ircDDB_GW-20151116
CCS704
801
HL4CNR
B
B
HL4CNR
435.6700MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
802
HL5BPL
B
B
HL5BPL
430.5000MHz ()
GwangJu
ircDDB_GW-20151116
CCS704
803
HL5FKP
D
D
HL5FKP
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
804
HL5QQ
C
C
HL5QQ
144.1680MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
805
HP1CQ
D
D
HP1CQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
806
HS0AC
C
C
HS0AC
145.6125MHz ()
BaiYok
ircDDB_GW-20151116
CCS704
807
HS3LIQ
B
5200030B
HS3LIQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
808
HS3LIQ
C
5200030C
HS3LIQ
145.7875MHz ()
Korat
ircDDB_GW-20151116
CCS704
809
HS3LIQ
D
5200030D
HS3LIQ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
810
HS3LIQ
E
5200030E
HS3LIQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
811
HS3SRS
C
C
HS3SRS
145.7875MHz ()
Ubol Ratchathani
ircDDB_GW-20151116
CCS704
812
HS5AU
C
C
HS5AU
145.7625MHz ()
UTT
ircDDB_GW-20151116
CCS701
813
HS6KLJ
C
C
HS6KLJ
145.7750MHz ()
SAMUTSAKHON
ircDDB_GW-20151116
CCS704
814
HS8GKR
C
C
HS8GKR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
815
HS9AWO
D
D
HS9AWO
145.7875MHz ()
DV4-20170106
CCS752
816
HS9CGZ
C
C
HS9CGZ
145.7875MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
817
IK1JMJ
B
B
IK1JMJ
430.0500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
818
IK2CMI
B
B
IK2CMI
432.7250MHz ()
Ponte Sesto
ircDDB_GW-20151116
CCS704
819
IK2RCI
D
D
IK2RCI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
820
IK5FKA
D
D
IK5FKA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS702
821
IK5XMK
D
2225013D
IK5XMK
0,0000MHz ()
Streaming Module B
ircDDB_GW-20150820
CCS704
822
IK8JHL
A
A
IK8JHL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
823
IN3EIN
C
C
IN3EIN
144.5500MHz ()
RUMO
ircDDB_GW-20151116
CCS701
824
IN3HOQ
C
2223059C
IN3HOQ
145.2750MHz ()
Terzolas TN
ircDDB_GW-20150820
CCS704
825
IN3IZQ
C
2223143C
IN3IZQ
144.9250MHz ()
Livo TN
ircDDB_GW-20150820
CCS710
826
IN3MYW
C
C
IN3MYW
144.3625MHz ()
SR D-STAR GROUP
ircDDB_GW-20151116
CCS701
827
IQ5GR
B
B
IQ5GR
430,0125MHz ()
Grosseto
ircDDB_GW-20150820
CCS704
828
IQ5QE
B
2225048B
IQ5QE
430.9250MHz ()
Bagno a Ripoli
ircDDB_GW-20151116
CCS701
829
IQ9PX
C
C
IQ9PX
144.6500MHz ()
ircDDB_GW-20140101
CCS004
830
IR0CJ
C
C
IR0CJ
145.6375MHz ()
Onda Telematica
ircDDB_GW-20150820
CCS701
831
IR1BZ
B
B
IR1BZ
435.1250MHz ()
Monte Ronzone
ircDDB_GW-20151116
CCS704
832
IR1CJ
C
C
IR1CJ
144.9875MHz ()
Turin
ircDDB_GW-20150820
CCS704
833
IR1DC
B
8222025B
IR1DC
0.0000MHz ()
D-star repeater
ircDDB_GW-20150507
CCS004
834
IR1DC
C
8222025C
IR1DC
144.9250MHz ()
D-star Rep. Castigli
ircDDB_GW-20150507
CCS004
835
IR1UCB
B
B
IR1UCB
430.1000MHz ()
Albugnano
ircDDB_GW-20150820
CCS704
836
IR1UDI
B
B
IR1UDI
430.0250MHz ()
Casale Monferrato AL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
837
IR1UGF
B
B
IR1UGF
430.5125MHz ()
Cremolino AL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
838
IR1UGO
B
B
IR1UGO
430.5250MHz ()
Loano (SV) JN44dc
ircDDB_GW-20151116
CCS704
839
IR1UGO
C
C
IR1UGO
144.9375MHz ()
CISAR Sez. Genova
ircDDB_GW-20151116
CCS704
840
IR1UHA
B
B
IR1UHA
431.4875MHz ()
Biella
ircDDB_GW-20150820
CCS704
841
IR1UII
B
B
IR1UII
430.1875MHz ()
Piasco -CN-
ircDDB_GW-20150820
CCS704
842
IR1UIM
B
B
IR1UIM
430.3375MHz ()
Dstar Repeater
ircDDB_GW-20151116
CCS701
843
IR1UIW
B
B
IR1UIW
430.5125MHz ()
Cremolino AL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
844
IR2AY
B
B
IR2AY
431.0625MHz ()
Hotspot D-Star Lodi
ircDDB_GW-20151116
CCS704
845
IR2AY
C
C
IR2AY
144.6750MHz ()
Hotspot D-Star Lodi
ircDDB_GW-20151116
CCS704
846
IR2CP
C
C
IR2CP
144.9125MHz ()
Garda Lake
ircDDB_GW-20151116
CCS701
847
IR2UFV
B
B
IR2UFV
433.6250MHz ()
Bollate(MI) - JN45NN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
848
IR3DV
B
B
IR3DV
431.5250MHz ()
Kronplatz
ircDDB_GW-20151116
CCS704
849
IR3EE
C
C
IR3EE
145.7125MHz ()
Monte Cermis TN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
850
IR3UAP
C
C
IR3UAP
145.5750MHz ()
Plose
ircDDB_GW-20151116
CCS704
851
IR3UGM
B
B
IR3UGM
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS704
852
IR4UAJ
B
B
IR4UAJ
430.2375MHz ()
DSTAR Bologna
ircDDB_GW-20151116
CCS704
853
IR5AF
C
C
IR5AF
145,6875MHz ()
Monte Secchieta FI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
854
IR5AG
B
B
IR5AG
433625.000MHz ()
Scandicci FI
ircDDB_GW-20160131
CCS704
855
IR5AN
C
8222053C
IR5AN
144.9250MHz ()
Monte Giovi Firenze
ircDDB_GW-20151116
CCS711
856
IR5AY
C
8222015C
IR5AY
145.5750MHz ()
FIRENZE
ircDDB_GW-20151116
CCS711
857
IR5UBO
B
8222016B
IR5UBO
430,2750MHz ()
FIRENZE
ircDDB_GW-20151116
CCS711
858
IR5UCC
B
B
IR5UCC
430.2625MHz ()
CETAMURA
ircDDB_GW-20150820
CCS701
859
IR5UCU
B
B
IR5UCU
430,5500MHz ()
TORRITA DI SIENA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
860
IR6UCC
A
A
IR6UCC
1297.2000MHz ()
Monte Maiella CH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
861
IR6UCC
B
B
IR6UCC
430.0125MHz ()
Abruzzo RadioNETwork
ircDDB_GW-20151116
CCS704
862
IR6UCC
C
C
IR6UCC
145.6875MHz ()
Monte Majella CH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
863
IR6UCI
B
B
IR6UCI
431.5125MHz ()
Monte Majella
ircDDB_GW-20151116
CCS704
864
IR6UDB
B
B
IR6UDB
430,3500MHz ()
Vasto (CH) Italy
ircDDB_GW-20151116
CCS704
865
IR7UBL
B
B
IR7UBL
434,0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
866
IR7UBP
B
B
IR7UBP
0.0000MHz ()
Neviano (LE)
ircDDB_GW-20150820
CCS701
867
IR7UBX
B
B
IR7UBX
430.0000MHz ()
BARI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
868
IR7UBX
C
C
IR7UBX
145.5750MHz ()
BARI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
869
IR7UBY
B
B
IR7UBY
430.4250MHz ()
CAVALLINO
ircDDB_GW-20150820
CCS704
870
IR8AW
B
B
IR8AW
430.4250MHz ()
Monte Somma
ircDDB_GW-20151116
CCS704
871
IR8UAG
B
B
IR8UAG
431.9250MHz ()
Monte Taburno BN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
872
IR9BP
C
8222022C
IR9BP
144.6500MHz ()
GRUPPO D-STAR
ircDDB_GW-20151116
CCS711
873
IR9BQ
B
B
IR9BQ
430,5000MHz ()
ARI D-STAR GROUP
ircDDB_GW-20151116
CCS701
874
IR9BQ
C
C
IR9BQ
144,8250MHz ()
ARI D-STAR GROUP
ircDDB_GW-20151116
CCS701
875
IR9P
B
B
IR9P
430.1500MHz ()
Sezione ERA Palermo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
876
IR9P
C
C
IR9P
145.6375MHz ()
Sezione ERA Palermo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
877
IR9UBK
B
B
IR9UBK
430.3750MHz ()
Catania
ircDDB_GW-20150820
CCS701
878
IR9UBM
B
2229032B
IR9UBM
430,3250MHz ()
GRUPPO D-STAR
ircDDB_GW-20151116
CCS711
879
IR9UBM
C
2229032C
IR9UBM
145.4500MHz ()
GRUPPO D-STAR
ircDDB_GW-20151116
CCS711
880
IR9UBQ
B
B
IR9UBQ
430.1250MHz ()
IR9UBQ B2
ircDDB_GW-20151116
CCS704
881
IR9UBT
B
B
IR9UBT
430.2000MHz ()
M.carminello-CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
882
IR9UBU
B
B
IR9UBU
430.4000MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
883
IR9UBV
B
B
IR9UBV
430.2000MHz ()
Ispica
ircDDB_GW-20151116
CCS704
884
IS0AML
B
2220447B
IS0AML
430.0125MHz ()
DVRPTR V1+ FT8900
ircDDB_GW-20140602
CCS004
885
IS0ANU
B
2220911B
IS0ANU
430.4000MHz ()
HostSpot Cagliari
ircDDB_GW-20140602
CCS004
886
IS0FFD
D
D
IS0FFD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
887
IT9AOI
B
B
IT9AOI
430.9125MHz ()
Caltanissetta
ircDDB_GW-20151116
CCS704
888
IT9BFB
B
2229113B
IT9BFB
430.6500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS711
889
IT9BFB
C
2229113C
IT9BFB
431.5250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS711
890
IT9CNT
C
C
IT9CNT
145,0000MHz ()
Monte Malvizzo
ircDDB_GW-20151116
CCS711
891
IT9FRN
B
2229112B
IT9FRN
435.0250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS711
892
IT9FZC
B
B
IT9FZC
431.5250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
893
IT9GAZ
B
2229031B
IT9GAZ
430,7000MHz ()
GRUPPO D-STAR
ircDDB_GW-20151116
CCS711
894
IT9HBS
B
B
IT9HBS
430,8000MHz ()
ARI D-STAR GROUP
ircDDB_GW-20151116
CCS701
895
IT9IJI
B
B
IT9IJI
433.7750MHz ()
Messina
ircDDB_GW-20151116
CCS704
896
IT9KPI
B
B
IT9KPI
430,5250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
897
IT9SIF
C
C
IT9SIF
145.3375MHz ()
JM68NB
ircDDB_GW-20151116
CCS704
898
IT9ZOB
B
B
IT9ZOB
430.7300MHz ()
PALERMO
ircDDB_GW-20151116
CCS701
899
IU7EHB
B
B
IU7EHB
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
900
IU8CRI
C
C
IU8CRI
434.6000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
901
IU8GNL
C
C
IU8GNL
145,3375MHz ()
ERA Reggio Calabria
ircDDB_GW-20151116
CCS701
902
IV3FHS
B
B
IV3FHS
430.8500MHz ()
LATISANA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
903
IV3FHS
D
D
IV3FHS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
904
IW0FXN
E
E
IW0FXN
433,4500MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
905
IW0HRF
B
2220057B
IW0HRF
430,5000MHz ()
ircDDB_GW-20150303
CCS004
906
IW1QLL
B
B
IW1QLL
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
907
IW2ESL
B
B
IW2ESL
433.2000MHz ()
Morbegno
ircDDB_GW-20151116
CCS704
908
IW2ESL
C
C
IW2ESL
145.4750MHz ()
Morbegno
ircDDB_GW-20151116
CCS704
909
IW2ETR
D
D
IW2ETR
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
910
IW2GOB
B
B
IW2GOB
431,0250MHz ()
Lodi JN45RH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
911
IW2KPM
D
D
IW2KPM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
912
IW3BRH
C
C
IW3BRH
145.500MHz ()
Steinegg
DVRPTR3-CCS7-Client
CCS702
913
IW3QID
D
D
IW3QID
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
914
IW4EHJ
C
C
IW4EHJ
144.6125MHz ()
Rimini
ircDDB_GW-20151116
CCS704
915
IW7CFD
B
2227032B
IW7CFD
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
916
IW7CQB
B
B
IW7CQB
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
917
IW7DIG
B
B
IW7DIG
432,3250MHz ()
NEVIANO (LE)
DV4-20170106
CCS702
918
IW9CRG
B
B
IW9CRG
430.2750MHz ()
Catania CENTRO
ircDDB_GW-20151116
CCS701
919
IW9GRL
B
B
IW9GRL
430.7250MHz ()
BELPASSO - CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
920
IW9GTD
D
D
IW9GTD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS702
921
IW9GZS
B
2229038B
IW9GZS
430.5250MHz ()
GRUPPO D-STAR
ircDDB_GW-20151116
CCS711
922
IZ0DFP
B
2220235B
IZ0DFP
437,5250MHz ()
ROMA
DV4-20161121
CCS702
923
IZ0LDE
B
2220116B
IZ0LDE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
924
IZ0QWM
D
D
IZ0QWM
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
925
IZ0RDM
B
B
IZ0RDM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
926
IZ0RIM
B
B
IZ0RIM
430,4375MHz ()
SEZZE
ircDDB_GW-20151116
CCS704
927
IZ0RIN
A
A
IZ0RIN
430.5375MHz ()
AlbanoLaziale
ircDDB_GW-20151116
CCS704
928
IZ0RIN
E
E
IZ0RIN
433.4500MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
929
IZ0ROQ
B
B
IZ0ROQ
435,9000MHz ()
Rome
ircDDB_GW-20151116
CCS704
930
IZ0VRM
B
B
IZ0VRM
431.5250MHz ()
J61fv
ircDDB_GW-20151116
CCS701
931
IZ1MLT
B
B
IZ1MLT
430.4500MHz ()
Passo dei Giovi
ircDDB_GW-20160131
CCS701
932
IZ1PPX
B
B
IZ1PPX
433,2375MHz ()
Caltignaga
ircDDB_GW-20151116
CCS704
933
IZ1ZPJ
B
B
IZ1ZPJ
430.4500MHz ()
Villadossola VB
ircDDB_GW-20151116
CCS704
934
IZ1ZPJ
C
C
IZ1ZPJ
144.9875MHz ()
Trontano VB
ircDDB_GW-20151116
CCS704
935
IZ1ZPJ
D
D
IZ1ZPJ
430.4500MHz ()
MMDVM GDO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
936
IZ2BKS
B
B
IZ2BKS
435.9898MHz ()
Garda Lake
DV4-20170106
CCS702
937
IZ2BVC
C
C
IZ2BVC
145.2250MHz ()
Edolo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
938
IZ2EVE
D
D
IZ2EVE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
939
IZ2JNN
B
B
IZ2JNN
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
940
IZ2XVQ
B
B
IZ2XVQ
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
941
IZ4KJU
B
B
IZ4KJU
433.4750MHz ()
jn54tt
ircDDB_GW-20151116
CCS701
942
IZ5CMC
B
2225014B
IZ5CMC
431.5000MHz ()
Grosseto
ircDDB_GW-20150820
CCS711
943
IZ5ILG
B
2225050B
IZ5ILG
430.8875MHz ()
Ripetitore MMDVM C4F
ircDDB_GW-20151116
CCS710
944
IZ5PIN
D
D
IZ5PIN
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
945
IZ7JRR
B
B
IZ7JRR
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
946
IZ7JRR
C
C
IZ7JRR
144,6500MHz ()
BARI
ircDDB_GW-20150820
CCS704
947
IZ7JWR
B
B
IZ7JWR
430.5750MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
948
IZ7LFP
B
B
IZ7LFP
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
949
IZ7QOG
B
B
IZ7QOG
430,1000MHz ()
Soleto
ircDDB_GW-20150820
CCS704
950
IZ7SKY
B
B
IZ7SKY
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
951
IZ7SKY
C
C
IZ7SKY
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
952
IZ7UJZ
B
B
IZ7UJZ
430.5250MHz ()
jn80wk
ircDDB_GW-20150820
CCS704
953
IZ7UNM
B
B
IZ7UNM
0,0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
954
IZ7ZIT
B
B
IZ7ZIT
430.6000MHz ()
Nardo
ircDDB_GW-20151116
CCS701
955
IZ8DMZ
B
B
IZ8DMZ
430,4875MHz ()
Napoli
ircDDB_GW-20151116
CCS701
956
IZ8FEX
D
D
IZ8FEX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160819
CCS702
957
IZ8YWE
B
B
IZ8YWE
431.5250MHz ()
Squillace Lido (CZ)
ircDDB_GW-20150820
CCS701
958
JA1DQW
A
A
JA1DQW
438.8300MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
959
JA1DRE
A
A
JA1DRE
438.7500MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
960
JA1HWH
A
A
JA1HWH
438.7700MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
961
JA2BYW
B
B
JA2BYW
438.8700MHz ()
Nagoya-City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
962
JA2CCV
E
E
JA2CCV
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
963
JA2NID
D
D
JA2NID
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS702
964
JA2UCX
D
D
JA2UCX
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS752
965
JA2WSM
B
B
JA2WSM
144.5400MHz ()
Seki City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
966
JA3GQJ
D
D
JA3GQJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
967
JA3YIB
D
D
JA3YIB
438.7500MHz ()
Ibaraki-city OSAKA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
968
JA3YXI
D
D
JA3YXI
438.6100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
969
JA7ROC
D
D
JA7ROC
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS702
970
JA9THA
A
A
JA9THA
433.2000MHz ()
ON8JLDStarHotspot103
CCS701
971
JA9THA
C
C
JA9THA
433.9800MHz ()
ON8JLDStarHotspot104
CCS704
972
JE4YLP
C
C
JE4YLP
144.5400MHz ()
Yanai,Yamaguchi
ircDDB_GW-20151116
CCS704
973
JE4YNT
B
B
JE4YNT
438.4300MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
974
JE4YNT
D
D
JE4YNT
438.6100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
975
JE7ZBQ
B
B
JE7ZBQ
430.9000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
976
JE7ZBQ
C
C
JE7ZBQ
144.6800MHz ()
Takizawa.Iwate.Japan
ircDDB_GW-20151116
CCS704
977
JE7ZBU
B
B
JE7ZBU
434.6000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
978
JF1CXH
D
D
JF1CXH
0.0000MHz ()
no info
UP4DAR-CCS7-Client
CCS702
979
JF2ANH
A
4402010A
JF2ANH
438.9100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
980
JF2ANH
B
4402010B
JF2ANH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
981
JF2ANH
C
C
JF2ANH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS702
982
JF2ANH
D
4402010D
JF2ANH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS701
983
JF2ANH
E
4402010E
JF2ANH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS702
984
JF7SGB
B
B
JF7SGB
438.0300MHz ()
Akita
ircDDB_GW-20151116
CCS704
985
JG3EBB
D
4403009D
JG3EBB
0.0000MHz ()
DV4-20160523
CCS752
986
JH1MUW
A
A
JH1MUW
438.7100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
987
JH3GCN
A
A
JH3GCN
438.5100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
988
JH6NMV
B
B
JH6NMV
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
989
JH7ZER
A
A
JH7ZER
430.7100MHz ()
Aomori City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
990
JI1LNP
A
A
JI1LNP
438.7300MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
991
JI2ATL
D
D
JI2ATL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
992
JI2GYC
B
B
JI2GYC
438.8000MHz ()
Nagoya
ircDDB_GW-20151116
CCS704
993
JJ1YEG
A
A
JJ1YEG
438.6000MHz ()
Chiba, JPN
ircDDB_GW-20151116
CCS702
994
JJ1YEG
B
B
JJ1YEG
438.9200MHz ()
Chiba, JPN
ircDDB_GW-20151116
CCS702
995
JJ1YEG
C
C
JJ1YEG
145.7900MHz ()
Chiba, JPN
ircDDB_GW-20151116
CCS702
996
JJ1YEG
D
D
JJ1YEG
0.0000MHz ()
Chiba, JPN
ircDDB_GW-20151116
CCS702
997
JK7BEJ
B
B
JK7BEJ
438.0700MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
998
JL3RRG
B
B
JL3RRG
438.5500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
999
JL3ZBS
A
A
JL3ZBS
438.7500MHz ()
Omihachiman City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1000
JL3ZBS
B
B
JL3ZBS
438.1500MHz ()
Omihachiman City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1001
JL3ZBS
C
C
JL3ZBS
144.5500MHz ()
Omihachiman City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1002
JL3ZBS
D
D
JL3ZBS
0.0000MHz ()
Omihachiman City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1003
JL3ZCU
C
C
JL3ZCU
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140101
CCS004
1004
JL3ZDF
A
4403023A
JL3ZDF
438.2500MHz ()
ircDDB_GW-20150615
CCS004
1005
JL3ZDF
C
4403023C
JL3ZDF
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1006
JL3ZDF
D
4403023D
JL3ZDF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
1007
JL3ZGJ
B
B
JL3ZGJ
438.4500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1008
JL3ZGJ
D
D
JL3ZGJ
438.6100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1009
JL3ZGJ
E
E
JL3ZGJ
438.7300MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1010
JM1NDC
B
B
JM1NDC
438.7700MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1011
JN1ZIA
A
A
JN1ZIA
438.0500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1012
JN7LNU
D
D
JN7LNU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160128
CCS752
1013
JO1ZDS
C
C
JO1ZDS
145.7500MHz ()
Katori,Chiba
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1014
JO7EZH
D
4407029D
JO7EZH
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS752
1015
JO7MKL
D
4407011D
JO7MKL
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS752
1016
JP3GMO
B
B
JP3GMO
434.6000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1017
JP3JXC
B
B
JP3JXC
438.2500MHz ()
Osaka
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1018
JP3KAF
D
D
JP3KAF
1449000.00MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS701
1019
JQ1ZBD
D
D
JQ1ZBD
0.0000MHz ()
Machida City
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1020
JQ1ZLR
A
A
JQ1ZLR
434.2000MHz ()
Narita
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1021
JQ1ZLR
C
C
JQ1ZLR
438.9500MHz ()
Narita
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1022
JQ1ZOR
B
B
JQ1ZOR
430.8300MHz ()
Tokyo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1023
JQ1ZOR
D
D
JQ1ZOR
0.0000MHz ()
Tokyo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1024
JQ1ZRS
B
B
JQ1ZRS
438.1700MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1025
JQ1ZRY
B
B
JQ1ZRY
438.7700MHz ()
Hitachi,Ibaraki
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1026
JQ1ZSF
B
B
JQ1ZSF
438.1500MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1027
JQ1ZTN
B
B
JQ1ZTN
438.7900MHz ()
Tokyo
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1028
JR1ZFI
B
B
JR1ZFI
438.1900MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1029
JR2SRH
C
C
JR2SRH
144.5300MHz ()
Tokai-city
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1030
JR2YTU
B
4402015B
JR2YTU
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150213
CCS004
1031
JR3YHT
B
B
JR3YHT
438.0700MHz ()
Kyoto
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1032
JR3YHT
D
D
JR3YHT
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS702
1033
JR3ZMS
B
B
JR3ZMS
438.6100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1034
JR3ZMS
C
C
JR3ZMS
438.6500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1035
JR3ZMS
D
D
JR3ZMS
438.6100MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1036
JS1JYW
A
A
JS1JYW
438.7300MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1037
JS2COE
B
B
JS2COE
438.7700MHz ()
Yokohama
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1038
JS6TQS
D
4406002D
JS6TQS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
1039
K0AAJ
B
B
K0AAJ
441.0000MHz ()
Springfield, MO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1040
K0ABN
D
D
K0ABN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1041
K0AEN
D
D
K0AEN
449.6625MHz ()
CARN - Buckhorn Mtn.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1042
K0FW
C
C
K0FW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1043
K0KWN
B
3104239B
K0KWN
446.5000MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1044
K0OQL
C
C
K0OQL
145.5050MHz ()
Omaha
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1045
K0RV
B
B
K0RV
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1046
K0RZ
A
A
K0RZ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1047
K0RZ
B
B
K0RZ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1048
K0RZ
C
C
K0RZ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1049
K1DCC
D
D
K1DCC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1050
K1JOG
B
B
K1JOG
446.6125MHz ()
Kissimmee, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS702
1051
K1MOS
C
C
K1MOS
0.0000MHz ()
Waldoboro
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1052
K1RBC
B
B
K1RBC
436.0000MHz ()
Waltham, MA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1053
K1RFI
A
A
K1RFI
1283.0000MHz ()
Swansea, Ma
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1054
K1RFI
B
B
K1RFI
449.5250MHz ()
Swansea, Ma
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1055
K1RFI
C
C
K1RFI
145.4200MHz ()
Swansea, Ma
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1056
K1SRE
H
H
K1SRE
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.65
CCS702
1057
K1SUU
D
3113254D
K1SUU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1058
K2BAG
B
B
K2BAG
449.0000MHz ()
Brooklyn
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1059
K2DES
D
D
K2DES
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS752
1060
K2DLS
D
D
K2DLS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
1061
K2FIN
B
B
K2FIN
444.8125MHz ()
Interlaken NY
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1062
K2HZE
D
3136665D
K2HZE
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1063
K2ILH
C
C
K2ILH
146.5500MHz ()
Amherst,NY
ircDDB_GW-20150820
CCS701
1064
K2KWO
B
B
K2KWO
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1065
K2MJ
D
D
K2MJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1066
K2TJW
B
B
K2TJW
445.5750MHz ()
Hornell, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1067
K2VPX
D
D
K2VPX
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
1068
K2ZA
B
B
K2ZA
440.9187MHz ()
Franklinville, NJ
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1069
K3DY
B
B
K3DY
446.0250MHz ()
East Fallowfield, PA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1070
K3HTK
D
D
K3HTK
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1071
K3JBG
B
B
K3JBG
432.2500MHz ()
CHESTERTOWN MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1072
K3VYY
B
B
K3VYY
445.2750MHz ()
Beaver Falls PA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1073
K3ZA
P
P
K3ZA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1074
K4BQN
B
B
K4BQN
446.5000MHz ()
Palm Bay, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1075
K4FSO
B
B
K4FSO
436.6250MHz ()
Steele, AL
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1076
K4IGZ
B
B
K4IGZ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1077
K4OEY
B
3101011B
K4OEY
446.3000MHz ()
Fayette, AL
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1078
K4QHR
B
3113054B
K4QHR
4411875.00MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS706
1079
K4QHR
C
3113054C
K4QHR
1455125.00MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1080
K4TRM
D
D
K4TRM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS752
1081
K4WOF
B
B
K4WOF
444.5550MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1082
K4WZV
D
3112594D
K4WZV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
1083
K5AU
C
C
K5AU
0.0000MHz ()
Granbuary
ircDDB_GW-20130405
CCS004
1084
K5DER
B
B
K5DER
446.1750MHz ()
EL98FF
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1085
K5LVL
D
3128032D
K5LVL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
1086
K5NSX
C
C
K5NSX
145.1700MHz ()
Shinall Mountain
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1087
K5OZ
B
B
K5OZ
445.6700MHz ()
LaCombe, LA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1088
K5PSA
B
B
K5PSA
442.3500MHz ()
Notrees, TX
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1089
K5PSA
C
C
K5PSA
146.7000MHz ()
Notrees, TX
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1090
K5QW
B
B
K5QW
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1091
K5SJW
C
C
K5SJW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1092
K5YUI
B
B
K5YUI
438.8125MHz ()
alice,tx
ircDDB_GW-20151116
CCS702
1093
K6AGA
A
A
K6AGA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1094
K6AII
B
B
K6AII
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1095
K6DDV
C
C
K6DDV
146.4450MHz ()
Danville, CA USA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1096
K6DI
D
3107557D
K6DI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
1097
K6FED
B
B
K6FED
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS752
1098
K6FED
H
H
K6FED
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
1099
K6HP
C
C
K6HP
144.4000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1100
K6JQ
B
B
K6JQ
0.0000MHz ()
CM88we
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1101
K6LDK
B
B
K6LDK
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1102
K6PUW
B
B
K6PUW
447.2000MHz ()
Los Angeles, CA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1103
K6PUW
C
C
K6PUW
222.0000MHz ()
Los Angeles, CA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1104
K6UDA
C
C
K6UDA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1105
K6VIS
A
A
K6VIS
1286.3250MHz ()
PARK RIDGE LOOKOUT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1106
K6VIS
B
B
K6VIS
442.3000MHz ()
Park Ridge Lookout
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1107
K6VIS
C
C
K6VIS
145.0125MHz ()
Park Ridge Lookout
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1108
K6VIS
D
D
K6VIS
1255.0000MHz ()
Park Ridge Lookout
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1109
K7DRA
C
C
K7DRA
146.4600MHz ()
Rock Springs, WY
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1110
K7DRA
D
D
K7DRA
0.0000MHz ()
no info
20150922
CCS702
1111
K7EVR
B
B
K7EVR
440.7500MHz ()
EVAR Club
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1112
K7GEL
B
3104296B
K7GEL
445.6700MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1113
K7PEM
B
3119102B
K7PEM
434.9063MHz ()
Anamosa
ircDDB_GW-20150308
CCS004
1114
K7REX
B
B
K7REX
0.0000MHz ()
Boise ID USA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1115
K8RUM
B
B
K8RUM
445.7250MHz ()
Paw Paw, MI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1116
K8SRB
B
3139089B
K8SRB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1117
K8TMH
B
B
K8TMH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1118
K8WF
D
D
K8WF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1119
K9ABR
B
B
K9ABR
435.0000MHz ()
Streamwood IL
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1120
K9CZ
D
D
K9CZ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161114
CCS752
1121
K9DPM
C
C
K9DPM
146.5500MHz ()
Mahomet, IL
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1122
K9GOD
C
C
K9GOD
145.6000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1123
K9IU
B
B
K9IU
444.9000MHz ()
Bloomington, IN
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1124
K9IU
C
C
K9IU
147.1800MHz ()
Bloomington, IN
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1125
K9KDF
C
C
K9KDF
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1126
K9MTR
C
C
K9MTR
441.0500MHz ()
SMOKERISE, NJ
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1127
K9NHP
D
D
K9NHP
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS702
1128
K9PSL
B
3112883B
K9PSL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1129
KA0JTI
D
3105219D
KA0JTI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS752
1130
KA1CNF
B
B
KA1CNF
446.0500MHz ()
Macedon, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1131
KA1CNF
D
D
KA1CNF
0.0000MHz ()
no info
20151215
CCS752
1132
KA1MXL
C
C
KA1MXL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1133
KA1RH
B
B
KA1RH
445.8125MHz ()
Newburyport, MA
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1134
KA2ING
B
B
KA2ING
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170109
CCS752
1135
KA2ING
H
H
KA2ING
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
1136
KA2Y
B
B
KA2Y
431.0000MHz ()
Rochester, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1137
KA3RQR
C
C
KA3RQR
145.6700MHz ()
Fairfax County
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1138
KA3TIL
B
B
KA3TIL
433.5500MHz ()
MONROVIA MD USA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1139
KA5JNJ
D
D
KA5JNJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
1140
KA9QJT
C
C
KA9QJT
0.0000MHz ()
Raleigh, NC
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1141
KB0IAN
H
H
KB0IAN
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
1142
KB1CHU
H
H
KB1CHU
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.65
CCS702
1143
KB1INL
D
D
KB1INL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1144
KB1KOV
B
3133292B
KB1KOV
445.6700MHz ()
Chester,NH
ircDDB_GW-20150303
CCS004
1145
KB1UHR
B
B
KB1UHR
444.9375MHz ()
Enfield,CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1146
KB1UHS
B
B
KB1UHS
444.5500MHz ()
Haddam,CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1147
KB1UVD
B
B
KB1UVD
447.2250MHz ()
Derry, NH
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1148
KB1UVE
B
B
KB1UVE
446.7250MHz ()
Greenland, NH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1149
KB1VFA
B
B
KB1VFA
442.7000MHz ()
Turner, Me
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1150
KB1VWT
C
C
KB1VWT
146.5500MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS702
1151
KB1WUW
A
A
KB1WUW
147.4050MHz ()
Freetown,MA.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1152
KB1WUW
B
B
KB1WUW
449.7750MHz ()
Freetown,MA.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1153
KB1WUW
C
C
KB1WUW
146.4100MHz ()
Freetown,MA.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1154
KB1YBB
B
B
KB1YBB
435.1250MHz ()
Sebastian, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1155
KB1ZDR
B
B
KB1ZDR
441.9500MHz ()
Portsmouth NH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1156
KB2IZA
C
C
KB2IZA
145.6700MHz ()
Newton, NJ
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1157
KB2NGU
D
3136099D
KB2NGU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1158
KB3QLO
C
C
KB3QLO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1159
KB3SOM
B
B
KB3SOM
441.0000MHz ()
Lenhartsville
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1160
KB3TJR
B
3124083B
KB3TJR
445.5000MHz ()
Waldorf, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1161
KB4MC
B
B
KB4MC
441.0000MHz ()
Nashville, TN, USA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1162
KB5EDB
B
3148084B
KB5EDB
436.0000MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1163
KB5HPT
B
B
KB5HPT
431.5000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1164
KB5XXX
B
B
KB5XXX
432.9550MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1165
KB6VN
C
3107492C
KB6VN
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150213
CCS004
1166
KB8YVY
D
3139932D
KB8YVY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1167
KB9JRC
B
B
KB9JRC
445.2500MHz ()
Skokie
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1168
KB9MNM
B
B
KB9MNM
445.6000MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1169
KB9UUU
B
B
KB9UUU
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1170
KC0FAN
B
B
KC0FAN
44555000.0MHz ()
omaha,ne
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1171
KC0JIM
B
B
KC0JIM
446100000.MHz ()
Denver, Colorado
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1172
KC0VRV
A
3127010A
KC0VRV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1173
KC1AZZ
B
B
KC1AZZ
442.8500MHz ()
Sutton, MA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1174
KC1DX
C
C
KC1DX
146.4050MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1175
KC1GMM
D
3123298D
KC1GMM
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1176
KC1TN
D
1112309D
KC1TN
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1177
KC2ABV
D
3142061D
KC2ABV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1178
KC2FHT
B
B
KC2FHT
432.9550MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1179
KC2NM
B
B
KC2NM
446.1500MHz ()
Pittsford, NY
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1180
KC2WBJ
B
B
KC2WBJ
440.7625MHz ()
Gateway
ircDDB_GW-20151116
CCS702
1181
KC2WCB
B
3136156B
KC2WCB
439.5000MHz ()
Shirley
ircDDB_GW-20150820
CCS706
1182
KC2YXS
C
C
KC2YXS
145.6400MHz ()
Lake Vanare, NY
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1183
KC2ZKI
C
3134638C
KC2ZKI
146.5500MHz ()
Bayonne, NJ
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1184
KC3BIY
A
A
KC3BIY
438.8125MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1185
KC3BIY
B
B
KC3BIY
439.8125MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1186
KC3BIY
C
C
KC3BIY
144.9125MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1187
KC3BIY
D
D
KC3BIY
445.8125MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1188
KC3BIY
E
E
KC3BIY
444.8125MHz ()
Northeast, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1189
KC3BLI
D
D
KC3BLI
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS752
1190
KC3BWH
B
B
KC3BWH
0.0000MHz ()
no info
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1191
KC3BWH
C
C
KC3BWH
0.0000MHz ()
no info
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1192
KC3HJP
C
C
KC3HJP
144.2500MHz ()
Pittsburgh, PA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1193
KC3JCS
B
B
KC3JCS
444.8125MHz ()
Hanover, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1194
KC3JCS
C
C
KC3JCS
145.3500MHz ()
Hanover, MD
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1195
KC4AF
B
B
KC4AF
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1196
KC4CMX
H
H
KC4CMX
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
1197
KC4GYB
D
D
KC4GYB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170106
CCS752
1198
KC4SSD
H
H
KC4SSD
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.65
CCS702
1199
KC4UG
C
C
KC4UG
145.1200MHz ()
Vernon,Al.
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1200
KC5ALH
C
C
KC5ALH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1201
KC5ALH
H
H
KC5ALH
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.71
CCS702
1202
KC5YTS
B
B
KC5YTS
0.0000MHz ()
Franklin, TN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1203
KC7KEY
C
C
KC7KEY
147.2600MHz ()
Maple Valley, WA
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1204
KC7RBW
D
3153058D
KC7RBW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1205
KC8AID
D
3154110D
KC8AID
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1206
KC8YQL
D
3139086D
KC8YQL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS752
1207
KC9AXZ
B
B
KC9AXZ
435.0000MHz ()
Portable
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1208
KC9BF
B
B
KC9BF
145.6700MHz ()
Maple Park, IL
ircDDB_GW-20130725
CCS004
1209
KC9DTO
D
D
KC9DTO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1210
KC9EQZ
B
B
KC9EQZ
445.8500MHz ()
Pierson Twp, MI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1211
KC9IL
B
3117208B
KC9IL
446.1500MHz ()
Buffalo Grove, IL
ircDDB_GW-20140326
CCS004
1212
KC9IL
D
3117208D
KC9IL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1213
KC9KGS
D
3118580D
KC9KGS
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1214
KC9LYM
B
B
KC9LYM
432.5750MHz ()
Atlanta, GA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1215
KC9MNL
B
B
KC9MNL
437.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1216
KC9NUW
B
3117455B
KC9NUW
438.0000MHz ()
Palatine IL
DV4-0
CCS707
1217
KC9RQI
B
B
KC9RQI
445.0000MHz ()
Lebanon IN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1218
KC9WDW
B
B
KC9WDW
442.4875MHz ()
Richland Center, WI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1219
KC9WDW
C
C
KC9WDW
147.1950MHz ()
Richland Center, WI
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1220
KC9YFH
B
B
KC9YFH
445.6700MHz ()
Naperville, Illinois
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1221
KC9ZJF
B
B
KC9ZJF
446.4250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1222
KD0IAN
B
B
KD0IAN
443.1750MHz ()
UHF
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1223
KD0IAN
C
C
KD0IAN
147.1050MHz ()
VHF
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1224
KD0MPB
D
D
KD0MPB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1225
KD0PGV
D
D
KD0PGV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1226
KD0PKU
A
A
KD0PKU
0.0000MHz ()
New London
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1227
KD0PKU
B
B
KD0PKU
444.9000MHz ()
New London
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1228
KD0PKU
C
C
KD0PKU
446.6000MHz ()
New London
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1229
KD0PKU
D
D
KD0PKU
0.0000MHz ()
New London
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1230
KD0QYR
B
B
KD0QYR
444.5000MHz ()
Sioux Falls, SD
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1231
KD0YLG
B
B
KD0YLG
443.8500MHz ()
DARC Club Repeater
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1232
KD1STR
B
B
KD1STR
443.4000MHz ()
SALEM,CT
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1233
KD2CJR
B
3136870B
KD2CJR
446.1250MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS724
1234
KD2DIP
B
B
KD2DIP
438.9000MHz ()
LAKE GROVE,NY
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1235
KD2IFF
B
B
KD2IFF
434.6000MHz ()
Western, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1236
KD2IHY
B
B
KD2IHY
446.4500MHz ()
Brooklyn, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1237
KD2IHY
C
C
KD2IHY
146.4600MHz ()
Brooklyn, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1238
KD2JUQ
D
3136882D
KD2JUQ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1239
KD2KBH
B
B
KD2KBH
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1240
KD2KNH
D
D
KD2KNH
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1241
KD2LQJ
C
C
KD2LQJ
145.5550MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1242
KD2LWX
B
B
KD2LWX
444.9750MHz ()
Ross Mills
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1243
KD3L
D
3142447D
KD3L
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1244
KD4CVR
C
C
KD4CVR
145.6700MHz ()
Ormond Beach, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1245
KD4IBD
C
C
KD4IBD
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1246
KD4JPY
D
3101205D
KD4JPY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170307
CCS752
1247
KD4MC
D
D
KD4MC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161104
CCS752
1248
KD4NJA
A
A
KD4NJA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1249
KD4ROB
B
B
KD4ROB
441.0500MHz ()
Dalton GA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1250
KD4TWJ
D
D
KD4TWJ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161227
CCS752
1251
KD4VVZ
D
D
KD4VVZ
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1252
KD5RCA
B
B
KD5RCA
444.4750MHz ()
Four States Amateur
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1253
KD6CLO
B
B
KD6CLO
445.9500MHz ()
Pearland, Texas
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1254
KD6IOW
D
3107196D
KD6IOW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160723
CCS752
1255
KD6ZPR
D
D
KD6ZPR
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161121
CCS752
1256
KD7RJ
B
B
KD7RJ
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1257
KD8OUR
B
B
KD8OUR
445.9250MHz ()
Fremont OH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1258
KD8RWK
B
8313912B
KD8RWK
444.9950MHz ()
Hillsboro,oh
ircDDB_GW-20140101
CCS004
1259
KD8SWP
B
B
KD8SWP
446.5000MHz ()
Kent, Oh
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1260
KD8SWP
C
C
KD8SWP
145.7400MHz ()
Kent, Oh
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1261
KD8TUZ
B
B
KD8TUZ
442.6500MHz ()
Hamilton, OH
ircDDB_GW-20160131
CCS701
1262
KD8TUZ
D
D
KD8TUZ
0.0000MHz ()
Hamilton, Ohio
ircDDB_GW-20160131
CCS701
1263
KD8WJJ
A
8317020A
KD8WJJ
0.0000MHz ()
Seattle
ircDDB_GW-20150820
CCS710
1264
KD8WJJ
B
8317020B
KD8WJJ
443.9000MHz ()
Brooklyn
ircDDB_GW-20150820
CCS710
1265
KD8WRL
B
3154038B
KD8WRL
446.5000MHz ()
EM97kr
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1266
KD9ANT
B
B
KD9ANT
447.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1267
KD9EWV
C
C
KD9EWV
145.5000MHz ()
S.ELGIN IL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1268
KD9FAC
B
B
KD9FAC
437.0000MHz ()
EN50wd
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1269
KD9LZ
B
B
KD9LZ
443.8500MHz ()
LZAARC
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1270
KE0BIU
B
B
KE0BIU
0.0000MHz ()
Des Moines
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1271
KE0CO
B
3153048B
KE0CO
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS710
1272
KE0CO
C
3153048C
KE0CO
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS710
1273
KE0CO
D
3153048D
KE0CO
432.5500MHz ()
Burien, WA
ircDDB_GW-20151116
CCS710
1274
KE0EMB
B
3127150B
KE0EMB
446.1750MHz ()
Saint Cloud, MN
ircDDB_GW-20150820
CCS706
1275
KE0EMF
B
B
KE0EMF
0.0000MHz ()
Marengo, Iowa
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1276
KE0KEY
D
3129190D
KE0KEY
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1277
KE0LMX
B
B
KE0LMX
430.0500MHz ()
Cottage Grove, MN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1278
KE0MCP
B
B
KE0MCP
449.4000MHz ()
Delta, CO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1279
KE3C
C
3142183C
KE3C
445.5700MHz ()
Glenmoore
ircDDB_GW-20130503
CCS004
1280
KE4DX
B
B
KE4DX
431.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1281
KE4GA
D
3101135D
KE4GA
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1282
KE4GJG
B
B
KE4GJG
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1283
KE4NIA
B
B
KE4NIA
446.0500MHz ()
Villa Rica, GA
ircDDB_GW-20150308
CCS004
1284
KE4ULG
B
B
KE4ULG
145.6700MHz ()
SaddleBrook, MO
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1285
KE6BJL
B
B
KE6BJL
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1286
KE6IYD
D
3113243D
KE6IYD
0.0000MHz ()
no info
DV4-20161114
CCS752
1287
KE7BC
A
A
KE7BC
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS752
1288
KE7BC
B
B
KE7BC
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS752
1289
KE7BC
D
3104352D
KE7BC
0.0000MHz ()
no info
DV4-0
CCS752
1290
KE7WWT
C
3136366C
KE7WWT
145.6700MHz ()
FORT DRUM, NY
ircDDB_GW-20151116
CCS707
1291
KE8AOQ
B
B
KE8AOQ
443.1500MHz ()
Lebanon, Ohio
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1292
KE8BTS
C
C
KE8BTS
0.0000MHz ()
OTTAWA,OHIO
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1293
KF0LF
B
3108572B
KF0LF
433.4000MHz ()
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1294
KF0TW
C
C
KF0TW
145.2000MHz ()
Rolla, Missouri
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1295
KF4HJW
A
A
KF4HJW
445.7750MHz ()
Hampton Roads ,Va
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1296
KF4HJW
C
C
KF4HJW
0.0000MHz ()
Hampton Roads VA.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1297
KF4UCE
B
B
KF4UCE
445.8150MHz ()
Eatonville, WA USA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1298
KF5GWP
B
B
KF5GWP
439.2000MHz ()
Fort Worth, TX
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1299
KF6OAB
D
D
KF6OAB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1300
KF6YB
D
3106500D
KF6YB
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1301
KF7NOD
B
B
KF7NOD
447.1125MHz ()
Auburn WA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1302
KG0I
B
B
KG0I
449.6750MHz ()
Greeley
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1303
KG4BKO
D
3113051D
KG4BKO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS752
1304
KG4CWC
B
B
KG4CWC
438.2250MHz ()
west palm beach fl.
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1305
KG4PTO
B
B
KG4PTO
446.5750MHz ()
Marietta
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1306
KG4RCK
B
B
KG4RCK
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1307
KG5CXF
B
B
KG5CXF
441.5250MHz ()
CIBOLO,TX
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1308
KG5EIU
D
D
KG5EIU
441.5000MHz ()
EM12ot
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1309
KG5JBC
B
B
KG5JBC
445.6750MHz ()
Azle, TX
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1310
KG5JPJ
B
B
KG5JPJ
442.5250MHz ()
Rogers, AR
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1311
KG5JPK
B
B
KG5JPK
443.4250MHz ()
Eureka Springs, AR
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1312
KG5KUQ
B
B
KG5KUQ
432.5500MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1313
KG5OXR
C
C
KG5OXR
147.6000MHz ()
Ft Stockton
ircDDB_GW-20150308
CCS004
1314
KG5PSS
B
B
KG5PSS
446.1500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1315
KG5RED
B
B
KG5RED
441.7375MHz ()
Rockwall, Tx
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1316
KG5TED
B
B
KG5TED
44567500.0MHz ()
Lake Charles
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1317
KG6EID
C
C
KG6EID
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160425
CCS702
1318
KG7GPM
B
3116057B
KG7GPM
444.6000MHz ()
Coeur D Alene ID
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1319
KG7JMI
B
B
KG7JMI
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1320
KG7PJV
B
B
KG7PJV
445.1375MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1321
KG7PJV
D
D
KG7PJV
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1322
KG7PRH
C
C
KG7PRH
147.2100MHz ()
Burlington Wyoming
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1323
KG7SS
B
3132111B
KG7SS
0.0000MHz ()
Las Vegas
ircDDB_GW-20131001
CCS004
1324
KG7WZG
B
B
KG7WZG
448.9000MHz ()
Idaho Falls Idaho
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1325
KG7WZG
C
C
KG7WZG
147.9000MHz ()
Idaho Falls Idaho
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1326
KI3S
C
C
KI3S
145.7000MHz ()
Owasso
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1327
KI4GNT
B
B
KI4GNT
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170221
CCS752
1328
KI4SWB
B
B
KI4SWB
446.5000MHz ()
My QTH
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1329
KI4TGI
C
C
KI4TGI
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1330
KI4VLH
C
C
KI4VLH
145.6700MHz ()
Pahrump NV
ircDDB_GW-20150820
CCS704
1331
KI4WXS
B
B
KI4WXS
443.1000MHz ()
Charlotte NC USA
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1332
KI4ZZJ
B
B
KI4ZZJ
436.0000MHz ()
SE TN
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1333
KI6SOP
C
C
KI6SOP
0.0000MHz ()
Long Beach, Ca USA
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1334
KI7BPY
B
B
KI7BPY
442.1250MHz ()
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1335
KI7BRS
B
B
KI7BRS
432.2000MHz ()
Grants Pass
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1336
KI7HKE
B
B
KI7HKE
439.2000MHz ()
Glendale,az
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1337
KI7SI
B
B
KI7SI
0.0000MHz ()
DN06if
ircDDB_GW-20160131
CCS704
1338
KJ4ERL
B
B
KJ4ERL
446.0250MHz ()
Palm Bay, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1339
KJ4NQY
B
B
KJ4NQY
0.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1340
KJ4NYH
A
8317027A
KJ4NYH
0.0000MHz ()
Madison
ircDDB_GW-20150820
CCS710
1341
KJ4NYH
C
8317027C
KJ4NYH
145.7300MHz ()
Madison
ircDDB_GW-20150820
CCS710
1342
KJ4NYH
D
8317027D
KJ4NYH
51.1800MHz ()
Madison
ircDDB_GW-20150820
CCS710
1343
KJ4QAL
D
D
KJ4QAL
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170320
CCS702
1344
KJ4UGO
D
3101134D
KJ4UGO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1345
KJ4VO
D
D
KJ4VO
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170226
CCS752
1346
KJ6MFU
A
A
KJ6MFU
439.0250MHz ()
Los Angeles, CA USA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1347
KJ6MFU
B
B
KJ6MFU
439.0250MHz ()
Los Angeles, CA USA
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1348
KJ6OWI
B
B
KJ6OWI
0.0000MHz ()
Yorba Linda, CA
ircDDB_GW-20140602
CCS004
1349
KJ6UJO
H
H
KJ6UJO
0.0000MHz ()
no info
DV4home-0.65
CCS702
1350
KK4DIV
D
3112875D
KK4DIV
0.0000MHz ()
no info
DV4-20170306
CCS752
1351
KK4DPR
B
B
KK4DPR
445.0000MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1352
KK4HFP
B
B
KK4HFP
446.5000MHz ()
Melbourne, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS752
1353
KK4IQW
C
C
KK4IQW
144.9050MHz ()
PANAMA CITY, FL
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1354
KK4OVW
D
D
KK4OVW
0.0000MHz ()
no info
DV4-20160523
CCS752
1355
KK4QAM
B
3101112B
KK4QAM
445.5000MHz ()
Sweet Water, Alabama
ircDDB_GW-20151116
CCS706
1356
KK4QXJ
C
3101048C
KK4QXJ
145.4000MHz ()
Fayette, Al.
ircDDB_GW-20151116
CCS707
1357
KK4UYT
B
B
KK4UYT
445.6700MHz ()
Fairfax, VA
ircDDB_GW-20150820
CCS701
1358
KK4YJI
B
B
KK4YJI
445.8500MHz ()
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1359
KK4YOE
C
C
KK4YOE
145.0400MHz ()
Trussville, Alabama
ircDDB_GW-20151116
CCS701
1360
KK6EWS
B
B
KK6EWS
445.6700MHz ()
San Jose
ircDDB_GW-20151116
CCS704
1361
KK6GIZ
B
8317110B
KK6GIZ
4.4842MHz ()
Black Mountian
ON8JLDStarNode138
CCS724