Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 439.8000 0.0000 MHz
Modul A DTMF
31130471
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Buford, GA
Description2
USA
Gps Data
34.1100 -83.9200

Modul B Frequency 439.9000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31130472
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Buford, GA
Description2
USA
Gps Data
34.1100 -83.9200

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
31130473
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31130474
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31130475
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time