Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 444.7500 5.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Sodus,NY
Description2
WayneRACES
Gps Data
43.1484 -77.0689

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
KD2IFF
MIKE
CQCQCQ
WA2EMO B
REF030 C
CCS704
2017-03-20 13:26:19
2
N2WES
WES
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
CCS704
2017-03-13 00:18:31
3
N2MKT
P
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
REF030 C
CCS704
2017-03-10 15:44:13
4
N2IZV
CQCQCQ
3136664
WA2EMO B
CCS704
2017-02-27 18:22:14
5
AB2WZ M
2820
CQCQCQ
3136902
WA2EMO B
CCS704
2017-01-01 01:06:01
6
AB2WZ
ID51
CQCQCQ
3136902
WA2EMO B
CCS704
2016-12-31 01:34:13