Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 444.7500 5.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Sodus,NY
Description2
Gps Data
43.1480 -77.0660

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
KD2KUB
ANDY
CQCQCQ
1136313
WA2EMO B
CCS704
2019-04-27 11:55:48
2
KD2LGX
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
CCS704
2019-04-21 00:13:03
3
WB2GFZ
ID51
CQCQCQ
3162091
WA2EMO B
CCS704
2019-02-24 14:04:47
4
KC2SIN
ANDY
CQCQCQ
3102852
WA2EMO B
REF030 C
CCS704
2019-02-08 18:52:11
5
N2WES
WES
CQCQCQ
1136755
WA2EMO B
CCS704
2018-09-28 02:47:52
6
K4DXB
CQCQCQ
3134953
WA2EMO B
CCS704
2018-09-21 22:55:50
7
AB2WZ
880H
CQCQCQ
3136902
WA2EMO B
CCS704
2018-08-28 04:31:48
8
KD2OWC
MATT
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
CCS704
2018-07-21 20:51:42
9
AB2WZ M
2820
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
CCS704
2018-07-21 17:45:26
10
AC2HK
CQCQCQ
3136615
WA2EMO B
CCS704
2018-06-27 18:02:09
11
W2OLI
OLI
CQCQCQ
DTMF?
WA2EMO B
CCS704
2018-05-06 02:44:11
12
K2GC
MIKE
CQCQCQ
1136280
WA2EMO B
CCS704
2018-05-02 16:42:59
13
KD2IFF
MIKE
CQCQCQ
1136280
WA2EMO B
REF020 C
CCS704
2018-03-11 02:26:03
14
N2IZV
CQCQCQ
3136664
WA2EMO B
CCS704
2018-03-09 15:59:08