Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.6000 -5.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Sarina
Description2
QLD
Gps Data
-21.4975 149.1700

Modul C Frequency 147.0750 -5.0000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Sarina
Description2
QLD
Gps Data
-21.4975 149.1700

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
VK4BQ
CAR
CQCQCQ
5054054
VK4RSA B
CCS704
2019-03-04 03:54:50
2
VK4DW
7100
CQCQCQ
5054124
VK4RSA B
CCS704
2019-03-04 01:10:25
3
VK4UN
7100
CQCQCQ
5054070
VK4RSA B
DCS389 Q
CCS704
2019-02-26 02:51:07
4
VK4MCC
880H
CQCQCQ
5054146
VK4RSA B
DCS389 Q
CCS704
2018-09-01 04:32:08