Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20430361
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431,0125 0,0000 MHz
Modul B DTMF
20430362
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
JO22QD
Description2
Gps Data
52.1572 5.3722

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
20430363
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 430.6375 0.0000 MHz
Modul D DTMF
20430364
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
JO22QD
Description2
Gps Data
52.1572 5.3722

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20430365
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time