Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20610531
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency MHz
Modul B DTMF
20610532
Software
DV4-20190222
URL
Description1
Description2
CC 2.0.5722.33107
Gps Data
48.0 13.0

Modul C Frequency 144.500 MHz
Modul C DTMF
20610533
Software
CC:2.0.5722.33107
URL
Description1
JO21AF
Description2
CC 2.0.5722.33107
Gps Data
51.1375 4.025

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
20610534
Software
DV4-20190307
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20610535
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time