Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
00001
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
00002
Software
UP4DAR-CCS7-Client
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
00003
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
00004
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
00005
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
OE7GFT
7080
CQCQCQ
2327080
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-05-24 12:26:04
2
OE7FMH
C5
CQCQCQ
2327028
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-04-21 14:35:56
3
OE7WFT
P
CQCQCQ
2327027
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-03-31 13:44:36
4
OE7MWH
CQCQCQ
2327044
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-03-28 11:53:28
5
OE7TPH
D74E
CQCQCQ
2327137
OE7XIH B
CCS704
2019-02-07 19:51:51
6
OE7BAI
E880
CQCQCQ
2327032
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-02-03 16:54:18
7
OE7CWJ
ID31
CQCQCQ
2327051
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-02-01 12:01:49
8
DH9FAC
CQCQCQ
2626014
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2019-01-22 08:56:07
9
OE5LKO
D74
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-13 11:27:04
10
OE9CBV
CQCQCQ
2329045
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-28 05:58:39
11
OE7KSH
CQCQCQ
2327021
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-03 15:28:19
12
OE7SFI
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-10-05 14:32:32
13
OE7FTJ
ID51
CQCQCQ
2327023
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-09-01 08:58:56
14
OE7CLI
CQCQCQ
2327053
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-06-20 05:39:46
15
OE7AFH
ENZO
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-03-22 13:22:33