Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
82351411
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
82351412
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 144.8125 0.0000 MHz
Modul C DTMF
82351413
Software
ircDDB_GW-20140326
URL
Description1
Goodwick
Description2
Pembrokeshire
Gps Data
52.0034 -5.0028

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
82351414
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
82351415
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
GW4UEJ
D74
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2019-06-14 16:30:20
2
MW0HVB
3069
CQCQCQ
2353069
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2019-05-24 16:38:58
3
GC0SYG
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2019-05-13 18:58:48
4
2E0EOQ
M
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
REF001 C
CCS004
2019-04-20 16:27:45
5
MW0RRW
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2019-04-19 16:57:16
6
MW0KAK
3078
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2018-08-11 15:32:53
7
GW4UEP
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
DCS005 B
CCS004
2018-05-19 13:56:41
8
MC0SML
CQCQCQ
DTMF?
MB6FG C
CCS004
2018-03-08 15:47:11