Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
31290711
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
31290712
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 145.2000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31290713
Software
ircDDB_GW-20150820
URL
Description1
Rolla, Missouri
Description2
Gps Data
37.9386 -91.7512

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31290714
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31290715
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
KB0ANA
7100
CQCQCQ
3129045
KF0TW C
XRF555 A
CCS704
2019-06-12 06:41:05
2
NC0M
JIM
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
XRF555 A
CCS704
2019-05-29 16:54:36
3
KF0XQ
7100
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
XRF555 A
CCS704
2019-04-24 22:08:25
4
N0JQX
5100
CQCQCQ
3129053
KF0TW C
XRF555 A
CCS704
2019-03-19 20:28:32
5
K0OG
JOE
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
REF066 C
CCS704
2018-10-01 15:06:17
6
KF0YQ
7100
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
REF066 C
CCS704
2018-09-07 21:36:45
7
KB0PSI
7100
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
REF066 C
CCS704
2018-08-23 00:12:52
8
AD0EC
ID51
CQCQCQ
3129660
KF0TW C
W0EEE B
CCS704
2018-06-08 04:57:26
9
KF8XQ
7100
CQCQCQ
DTMF?
KF0TW C
W0EEE B
CCS704
2018-03-02 23:31:48