Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 439.5000 -5.0000 MHz
Modul A DTMF
00001
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Duplex
Description2
Gps Data
40.3959 -74.2089

Modul B Frequency 433.4500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
00002
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Zumspot
Description2
Gps Data
40.3959 -74.2089

Modul C Frequency 145.6700 0.0000 MHz
Modul C DTMF
00003
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
2m DVAP
Description2
Gps Data
40.3959 -74.2089

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
00004
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
00005
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time