Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431.4875 1.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20150820
URL
Description1
Biella
Description2
ITALY
Gps Data
45.6262 7.9817

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
IW2DMO
E880
CQCQCQ
2222512
IR1UHA B
REF333 B
CCS704
2018-12-15 22:56:13
2
IZ2QDC
2820
CQCQCQ
DTMF?
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-12-13 19:07:25
3
IK1VGI
7100
CQCQCQ
DTMF?
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-11-28 21:32:40
4
IZ2QZH
DS
CQCQCQ
2222992
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-08-09 17:27:59
5
IZ1DBU
2820
CQCQCQ
2221482
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-07-23 13:39:08
6
IU1FID
5100
CQCQCQ
2221200
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-05-23 17:10:00
7
IZ1XER
2820
CQCQCQ
2221031
IR1UHA B
XRF333 B
CCS704
2018-02-27 10:37:30