Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.5250 5.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Loano SV
Description2
Italy
Gps Data
44.1248 8.2543

Modul C Frequency 144.9375 0.0000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Loano (SV)
Description2
Gps Data
44.1058 8.2310

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
IZ2UQK
2820
CQCQCQ
2222164
IR1UGO C
DCS370 B
CCS704
2019-06-16 07:17:58
2
IW1PPB
ID51
CQCQCQ
2221008
IR1UGO C
DCS370 B
CCS704
2019-05-25 13:19:00
3
IK1QAD
ID51
CQCQCQ
2221639
IR1UGO C
DCS370 B
CCS704
2019-03-27 22:58:42