Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
82351631
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
82351632
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 145.6000 0.6000 MHz
Modul C DTMF
82351633
Software
ircDDB_GW-20130323
URL
Description1
BRIGHTON
Description2
East Sussex UK
Gps Data
50.8311 -0.1144

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
82351634
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
82351635
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
2E0HLB
9301
CQCQCQ
DTMF?
GB7SB C
DCS005 S
CCS004
2019-06-01 19:00:28