Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20810141
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
20810142
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 144.8500 0.0000 MHz
Modul C DTMF
20810143
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
MOULINS, JN16PN
Description2
France
Gps Data
46.5466 3.3329

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
20810144
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20810145
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
PT2VHF
ALEX
IW0DT
DTMF?
F5LKW C
DCS933 A
CCS704
2019-01-11 23:00:51
2
N8CTB
IW0DT
1126035
F5LKW C
DCS933 A
CCS704
2019-01-11 22:55:15