Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20890931
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.2500 9.4000 MHz
Modul B DTMF
20890932
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
JN06HX
Description2
RELAIS MMDVM
Gps Data
46.9637 0.6037

Modul C Frequency 430.2500 9.4000 MHz
Modul C DTMF
20890933
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
JN06HX
Description2
RELAIS MMDVM
Gps Data
46.9637 0.6037

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
20890934
Software
DV4-0
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20890935
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time