Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21441431
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 435125000. 00000.0000 MHz
Modul B DTMF
21441432
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Madrid
Description2
Gps Data
40.3251 -3.8683

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
21441433
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 435.1250 0.0000 MHz
Modul D DTMF
21441434
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Madrid
Description2
Gps Data
40.3919 -3.7412

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21441435
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time