Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26340321
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
26340322
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency MHz
Modul C DTMF
26340323
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Unna
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
51.3125 7.425

Modul D Frequency MHz
Modul D DTMF
26340324
Software
CC:2.0.6490.23147
URL
Description1
JN31UM
Description2
CC 2.0.6490.23147
Gps Data
41.3125 7.425

Modul E Frequency MHz
Modul E DTMF
26340325
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
41.3125 7.425

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time