Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.5625 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Schneeberg, JO50WB
Description2
Schneeberg / Lks.WUN
Gps Data
50.0516 11.8530

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DK5AC
ID51
CQCQCQ
DTMF?
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-02-18 06:15:23
2
DM7GS
8014
CQCQCQ
2638014
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-02-17 14:14:11
3
DD8NJ
B28
CQCQCQ
2628182
DB0ZB B
DCS014 B
CCS702
2019-02-16 23:09:59
4
DL6NDX
8938
CQCQCQ
2628938
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-02-15 16:57:49
5
DL7MDX
8225
CQCQCQ
2638225
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-02-11 14:01:48
6
DD2RE
7100
CQCQCQ
2628314
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-01-30 09:55:29
7
DH5IS
8308
CQCQCQ
2628308
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2019-01-28 14:59:03
8
DG1NDE
8387
CQCQCQ
2628387
DB0ZB B
DCS001 V
CCS702
2019-01-27 19:58:31
9
DL5NLA
CQCQCQ
DTMF?
DB0ZB B
CCS702
2019-01-18 11:35:53
10
DO1SC
5100
CQCQCQ
2627454
DB0ZB B
DCS001 C
CCS702
2018-10-24 09:04:55
11
DL8NCG
3792
CQCQCQ
2629009
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2018-10-22 16:18:12
12
DK8ZT
1499
CQCQCQ
DTMF?
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2018-10-16 14:19:05
13
DO2MBW
CQCQCQ
2638193
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2018-10-14 09:45:12
14
DO4AS
CQCQCQ
DTMF?
DB0ZB B
CCS702
2018-08-28 14:56:15
15
DK6FS
CQCQCQ
2622402
DB0ZB B
DCS002 F
CCS702
2018-07-18 20:44:26
16
DB2IL
3045
CQCQCQ
2628133
DB0ZB B
CCS702
2018-02-17 21:26:34