Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.4500 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Leer - Ostfriesland
Description2
Gps Data
53.2368 7.4672

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL3BU
Z31
CQCQCQ
2623638
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-11-27 17:10:00
2
YO3IPC
CQCQCQ
2263025
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-10-20 19:45:51
3
DL1BCC
CQCQCQ
2627256
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-10-04 13:28:29
4
DL4KR
3389
CQCQCQ
2623389
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-10-03 15:54:07
5
DH6BB
JENS
CQCQCQ
2623037
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-07-07 12:36:13
6
DC6BV
CQCQCQ
2633003
DB0WO B
DCS001 D
CCS702
2018-06-26 15:45:32