Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.375 -7.6 MHz
Modul B DTMF
2
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Bonndorf/Schw.
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
47.4875 8.225

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DJ9ZK
3765
CQCQCQ
2627164
DB0WBD B
DCS015 A
CCS702
2019-01-28 07:44:07
2
DG1GCW
ID31
CQCQCQ
2627502
DB0WBD B
DCS001 C
CCS702
2018-08-25 14:51:49
3
DL1JU
RALF
CQCQCQ
2626253
DB0WBD B
DCS001 C
CCS702
2018-05-19 20:50:50