Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.550 -7,6 MHz
Modul B DTMF
2
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Hannover
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
52.2281 9.4461

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL4AH
TEST
CQCQCQ
2623105
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-18 16:01:12
2
DF5OI
ID51
CQCQCQ
2633013
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-18 12:56:28
3
DF7OA
ID51
CQCQCQ
2633416
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-18 12:55:55
4
DH4HAN
4433
CQCQCQ
2623007
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-18 06:17:37
5
DJ6OL
CQCQCQ
2623093
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-17 14:56:10
6
DF4LQ
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-16 09:14:34
7
DO3VSU
3515
CQCQCQ
2623515
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-14 16:06:58
8
DO1JAW
3077
CQCQCQ
2633077
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-13 08:56:20
9
DB7OZ
P
CQCQCQ
2633141
DB0TVH B
DCS001 C
CCS702
2019-06-13 04:44:51
10
DK5OK
ANDI
CQCQCQ
2633442
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-06-13 04:09:10
11
DK8AW
CQCQCQ
2623318
DB0TVH B
DCS001 C
CCS702
2019-06-09 06:28:18
12
DO1DAS
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-30 08:45:27
13
DO1USA
CQCQCQ
2626143
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-25 10:20:02
14
DK1HW
IC51
CQCQCQ
2623329
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-23 17:48:05
15
DG8OK
CQCQCQ
2623353
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-21 11:48:12
16
DF2OX
8056
CQCQCQ
2623112
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-11 00:50:59
17
DF1OE
3128
CQCQCQ
2623128
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-05-10 13:22:39
18
DL5OK
IC92
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
CCS702
2019-04-27 19:40:52
19
DC4OT
CQCQCQ
2623116
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-04-22 08:43:39
20
DL5UHR
3125
CQCQCQ
2623125
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-04-19 18:23:19
21
DO3MV
D74
CQCQCQ
2633380
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-04-18 06:47:12
22
DN7SAX
3487
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-04-14 15:18:24
23
DO9KAS
CQCQCQ
2623553
DB0TVH B
CCS702
2019-04-13 21:44:42
24
DF8OR
3150
CQCQCQ
2623150
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-04-05 18:06:02
25
DJ7OQ
CQCQCQ
2623118
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-03-30 18:59:13
26
DO7OZ
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-03-30 18:54:12
27
DO4DHH H
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-03-11 19:58:27
28
DL3OBI
3089
CQCQCQ
2623089
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-03-08 13:02:15
29
DG1ABV
C5**
CQCQCQ
2623364
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-03-04 08:24:01
30
DL0USB
KAY
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-02-26 22:30:09
31
DG6OBE
P
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-02-08 15:55:05
32
DJ1JAY
JENS
CQCQCQ
2629004
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-01-31 16:02:18
33
DB9JDB
4663
CQCQCQ
2624663
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2019-01-26 10:09:38
34
DO4OG
CQCQCQ
2623172
DB0TVH B
CCS702
2019-01-10 12:14:48
35
DK8HC
CQCQCQ
2623965
DB0TVH B
CCS702
2018-12-08 22:17:56
36
DO4BZ
M
CQCQCQ
2623114
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-11-29 09:34:28
37
DG3CNW
3230
CQCQCQ
2623230
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-10-15 17:00:58
38
DD4MB
6129
CQCQCQ
2623040
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-09-16 08:57:53