Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.550 -7.6 MHz
Modul B DTMF
2
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Hannover
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
52.2125 9.425

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL4AH
TEST
CQCQCQ
2623105
DB0SHA B
DCS001 C
CCS702
2018-06-22 12:54:38
2
DO4DHH
3487
CQCQCQ
2623487
DB0SHA B
DCS001 C
CCS702
2018-05-21 13:44:38
3
DJ6OL
HOME
CQCQCQ
2623093
DB0SHA B
DCS002 N
CCS704
2018-03-11 11:01:49
4
DB7OZ
P
CQCQCQ
2633141
DB0SHA B
CCS704
2018-03-11 10:17:48
5
DK8AW
CQCQCQ
2623318
DB0SHA B
CCS704
2018-03-11 09:02:20
6
DC4OT
CQCQCQ
2623116
DB0SHA B
CCS704
2018-03-09 13:26:46
7
DL2OAS
CQCQCQ
2623073
DB0SHA B
DCS001 N
CCS704
2018-03-01 04:51:13
8
DG8OK
CQCQCQ
2623353
DB0SHA B
DCS001 N
CCS704
2018-02-27 12:11:51
9
DL5OK
IC92
CQCQCQ
DTMF?
DB0SHA B
DCS001 N
CCS704
2018-02-21 11:36:01
10
DL2TW
D74
CQCQCQ
2633008
DB0SHA B
DCS001 N
CCS704
2018-02-21 07:35:11