Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.5750 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Degussa Huels
Description2
Kraftwerk 1
Gps Data
51.6845 7.1000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
4
Software
UP4DAR-CCS7-Client
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DB1QB
D74
CQCQCQ
2624366
DB0NG B
DCS456 C
CCS702
2018-10-19 10:56:46
2
DH2VH
4888
CQCQCQ
2624888
DB0NG B
DCS001 D
CCS702
2018-10-17 17:56:44
3
DL6YBX
4051
CQCQCQ
2634051
DB0NG B
DCS001 C
CCS702
2018-10-15 15:42:19
4
DF8DL
4100
CQCQCQ
2624065
DB0NG B
DCS456 C
CCS702
2018-10-12 05:13:27
5
DO9MK
CQCQCQ
2634105
DB0NG B
DCS001 I
CCS702
2018-10-07 15:04:19
6
DF7DZ
4446
CQCQCQ
2624446
DB0NG B
DCS456 C
CCS702
2018-10-05 16:54:10
7
DL4YBL
N42
CQCQCQ
2624563
DB0NG B
DCS456 C
CCS702
2018-09-12 06:35:19
8
PD7MRT
2820
CQCQCQ
DTMF?
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-08-23 22:04:28
9
DK8MDX
4109
CQCQCQ
2624109
DB0NG B
DCS456 C
CCS702
2018-08-19 19:48:24
10
PG9DX
RENE
CQCQCQ
DTMF?
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-08-04 16:22:36
11
DL3OH
7439
CQCQCQ
2627439
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-20 16:34:31
12
DL4PAC
5390
CQCQCQ
2625390
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-17 18:19:34
13
DF3DAD
CQCQCQ
2624245
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-17 16:24:55
14
DK1WP
AMBE
CQCQCQ
2624853
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-16 16:58:12
15
DH5YAG
CQCQCQ
2634325
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-15 16:44:06
16
DD8JM
AMBE
CQCQCQ
2634899
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-15 16:37:11
17
DK1HKU
G07
CQCQCQ
2624098
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-12 17:48:24
18
DO2SI
CQCQCQ
2634713
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-10 23:48:52
19
DG2KJA
CQCQCQ
2624688
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-08 13:41:15
20
DB0AFZ
CQCQCQ
DTMF?
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-07 17:24:21
21
DB0AFZ G
CQCQCQ
DTMF?
DB0NGU D
DCS001 C
CCS704
2018-03-07 17:18:40