Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431.9000 7,6 MHz
Modul B DTMF
2
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Feuchtwangen
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
49.0875 10.175

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DK9NCX
CQCQCQ
2638179
DB0FEU B
DCS001 R
CCS702
2018-10-01 09:43:21
2
DG2NGI
CQCQCQ
2628292
DB0FEU B
DCS001 R
CCS702
2017-12-31 11:27:39